Η ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

Γεωργία Σκουλέλη

Αγαπημένη φράση:
“Εθελοντισμός, γιατί η ανάγκη μου να προσφέρω με ολοκληρώνει ως άτομο.”

Ευχαριστούμε τη Γεωργία για τη συμμετοχή της στις εξωτερικές δράσεις του Συλλόγου, στη συσκευασία προφυλακτικών, στη λειτουργία της γραμματείας του “Thess Checkpoint” και στο πρόγραμμα εργασίας στο δρόμο.