7 Μαΐου 2018

Η ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018

Εικόνα για το άρθρο “Η ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018”

Μιχαέλα Λιτσαρδάκη

Αγαπημένη φράση:
“Life is a cabaret old chum.”

Ευχαριστούμε τη Μιχαέλα για τη συμμετοχή της στις εκπαιδεύσεις του Συλλόγου μας και στην ομάδα του “Red Umbrella Athens”.