Η ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018

Μιχαέλα Λιτσαρδάκη

Αγαπημένη φράση:
«Life is a cabaret old chum.»

Ευχαριστούμε τη Μιχαέλα για τη συμμετοχή της στις εκπαιδεύσεις του Συλλόγου μας και στην ομάδα του «Red Umbrella Athens».