Έρευνα για την ποιότητα ζωής των ατόμων με HIV λοίμωξη

Tα τελευταία 30 χρόνια έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος όσον αφορά την επιδημία του AIDS. Mία από τις σημαντικότερες εξελίξεις είναι η κυκλοφορία καινοτόμων φαρμάκων, τα οποία έχουν συνεισφέρει ώστε τα άτομα με τον ιό HIV  να ζουν περισσότερο. Όμως, η πρόοδος αυτή έχει οδηγήσει στην εμφάνιση νέων προκλήσεων σχετικά με την ποιότητα ζωής των ατόμων που ζουν με τον ιό, ιδίως σε πόλεις με υψηλό ποσοστό εκδήλωσής του.

Εάν ζεις με HIV, παρακαλείσαι να αφιερώσεις 10-15 λεπτά για να απαντήσεις σε 45 ερωτήσεις. Με τον τρόπο αυτό συνδράμεις σε μια παγκόσμια έρευνα τα αποτελέσματα της οποίας είναι σημαντικά καθώς η γνώμη και η εμπειρία σου θα βοηθήσουν στην υποστήριξη μελλοντικών στρατηγικών που στοχεύουν στην εξάλειψη της επιδημίας του AIDS.

Εάν επιθυμείς να συμμετέχεις στην έρευνα συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο εδώ.