10 Μαΐου 2018

ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΥ ΟΡΟΘΕΤΙΚΟΥ

Εικόνα για το άρθρο “ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΥ ΟΡΟΘΕΤΙΚΟΥ”

Ένα νέο περιστατικό απόλυσης οροθετικού εργαζομένου επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των διακρίσεων που υφίστανται στον εργασιακό τομέα οι άνθρωποι που ζουν με ΗΙV και επιλέγουν ή αναγκάζονται από τις συνθήκες, να αποκαλύψουν την κατάσταση της υγείας τους ως προς τον ιό.

Συγκεκριμένα, προ μηνών απολύθηκε ένας διανομέας φαγητού που εργαζόταν σε χώρο εστίασης, επειδή αποκάλυψε στον εργοδότη του ότι είναι οροθετικός. Δεδομένου ότι είναι πρακτικά αδύνατο να μεταδοθεί ο ιός HIV από την εργασία του ως διανομέα φαγητού, η καταγγελία της σύμβασης εργασίας ήταν αδικαιολόγητη διάκριση εναντίον του, παραβιάζοντας όχι μόνο το εθνικό δίκαιο (ν. 4443/2016), αλλά και θεμελιώδεις συνταγματικούς και υπερεθνικούς κανόνες που διέπουν την απαγόρευση διακρίσεων. Για το λόγο αυτό, αποφάσισε να προσφύγει στο Συνήγορο του Πολίτη, έχοντας τη νομική και ψυχολογική στήριξη από το Σύλλογο Οροθετικών Ελλάδας «Θετική Φωνή» και από το «Κέντρο Ζωής».

Ο Συνήγορος του Πολίτη δικαίωσε τους ισχυρισμούς του καταγγέλλοντος και με το από 3.5.2018 πόρισμά του υπογράμμισε ότι η απόλυση του εργαζομένου ήταν παράνομη διάκριση εις βάρος του. Όπως επί λέξει τόνισε στο πόρισμά του, ο Συνήγορος του Πολίτη, η σύμβαση του συγκεκριμένου εργαζόμενου «καταγγέλθηκε κατά παράβαση του άρθρου 2 του Ν. 4443/2016 και εξ αυτού του λόγου πάσχει ακυρότητας, καθώς ο εργοδότης αφ’ ενός δεν απέδειξε με επάρκεια ότι ο αναφερόμενος εκτελούσε πλημμελώς τα καθήκοντά του και αφ’ ετέρου δεν δικαιολόγησε επαρκώς τους λόγους για τους οποίους δεν απομάκρυνε νωρίτερα έναν τόσο ανεπαρκή -κατά τους ισχυρισμούς του εργοδότη – εργαζόμενο, όπως ο αναφερόμενος, ο οποίος εξέθετε την επιχείρηση και δημιουργούσε προβλήματα στο προσωπικό. Αντίθετα, ο εργοδότης αύξησε τις ώρες απασχόλησης του αναφερόμενου έναν περίπου μήνα πριν την καταγγελία της συμβάσεως εργασίας του, αλλά τον απέλυσε -όπως ισχυρίζεται- συμπτωματικά την ήμερά κατά την οποία ο ίδιος ο αναφερόμενος πληροφορήθηκε με βεβαιότητα ότι η σύντροφός του είναι φορέας του HIV και ο ίδιος υποβλήθηκε σε εξετάσεις οροθετικότητας». Μετά το πόρισμα αυτό του Συνηγόρου του Πολίτη, οι δύο πλευρές συμβιβάστηκαν και ο εργαζόμενος απέσυρε την αγωγή που είχε ασκήσει.

Η «Θετική Φωνή» και το «Κέντρο Ζωής» εκφράζουν την ικανοποίησή τους για τη δικαίωση του οροθετικού εργαζόμενου από το Συνήγορο του Πολίτη. Υπενθυμίζουν όμως, πως πρέπει να παραμένουμε σε επαγρύπνηση αναφορικά με τις διακρίσεις που υφίστανται τα οροθετικά άτομα στον εργασιακό τομέα, οι οποίες παραμένουν έντονες και επιτείνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό και το στίγμα.