8 Ιουνίου 2018

ΧΑΙΡΕΤΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ Κ.Υ.Α ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Εικόνα για το άρθρο “ΧΑΙΡΕΤΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ Κ.Υ.Α ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ”

Οι συνυπογράφουσες οργανώσεις χαιρετίζουν την πρωτοβουλία των Υπουργείων Ψηφιακής Πολιτικής και Υγείας να τροποποιήσουν το κανονιστικό πλαίσιο που ρυθμίζει τη δωρεάν μετάδοση κοινωνικών μηνυμάτων, κατόπιν έγκρισης του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.

Πιο συγκεκριμένα, με την Κοινή Υπουργική Απόφαση διασαφηνίζεται ότι τα μηνύματα κοινωνικού περιεχομένου μπορούν να αφορούν και στην προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων και εν γένει στην άρση κάθε μορφής διάκρισης λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου, αναπηρίας, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, ηλικίας και οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούνιο του 2017, το ΕΣΡ είχε απορρίψει αίτημα των οργανώσεων για τη δωρεάν μετάδοση τηλεοπτικού μηνύματος με θέμα την εξοικείωση της κοινής γνώμης με την έννοια της συντροφικότητας μεταξύ ζευγαριών του ίδιου φύλου, στο πλαίσιο της καμπάνιας «Δίπλα σου». Στην αιτιολόγηση της απόφασης η Ανεξάρτητη Αρχή υποστήριξε πως το θέμα δεν εμπίπτει σε κάποια από τις κατηγορίες για τις οποίες μπορεί να δοθεί έγκριση για προβολή μηνύματος κοινωνικού χαρακτήρα.

Η πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης Γιώργου Φλωρεντή για τη διεύρυνση των κριτηρίων έγκρισης των κοινωνικών μηνυμάτων όπως αποτυπώνεται στην αναθεωρημένη Κ.Υ.Α. συμβάλει στην αύξηση της ορατότητας της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και των μηνυμάτων της στην Ελλάδα. Κυρίως όμως, με τον τρόπο αυτό υπηρετεί την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την καταπολέμηση των αδικαιολόγητων διακρίσεων βάσει του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου.

Ομοφυλοφιλική και Λεσβιακή Κοινότητα Ελλάδας (ΟΛΚΕ)
Athens Pride
Thessaloniki Pride
Proud Seniors Greece
ΛΟΑΤ ΑμεΑ
Colour Youth Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας
Οικογένειες Ουράνιο Τόξο
Πολύχρωμο Σχολείο
Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδας «Θετική Φωνή»