12 Ιουλίου 2018

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΟΘΕΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

Εικόνα για το άρθρο “ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΟΘΕΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ”

Απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Βασίλη Οικονόμου, ο Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός επανέλαβε στις 9 Ιουλίου στη Βουλή τη δέσμευση για την αποκατάσταση της πρόσβασης των οροθετικών ατόμων στις εξετάσεις για τη μέτρηση του ιικού φορτίου και της γονοτυπικής αντοχής, ώστε να δοθεί τέλος στην αγωνία και την ανασφάλεια που βιώνουν την τελευταία διετία για την κατάσταση της υγείας τους.

Η δέσμευση αφορά στη λειτουργία από τον ΕΟΠΥΥ μίας πλατφόρμας ηλεκτρονικής συνταγογράφησης που θα επιτρέπει την αποζημίωση των εξετάσεων ανεξαρτήτως ασφαλιστικής κατάστασης και με διασφάλιση του καθεστώτος ανωνυμίας. Ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδας είχε εξ αρχής χαιρετίσει τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, υπενθυμίζει ωστόσο πως το αρχικό χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου Υγείας προέβλεπε την έναρξη της εφαρμογής της πλατφόρμας στα μέσα Ιουλίου.

Αναφορικά με την απάντηση του Υπουργού Υγείας στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, η «Θετική Φωνή» επισημαίνει τα εξής σημεία:

– Η υπαγωγή του ΚΕΕΛΠΝΟ στο Δημόσιο Λογιστικό και η τήρηση διάφανων διαδικασιών προμήθειας αντιδραστηρίων από τα Κέντρα Αναφοράς δε μπορούν να αποτελούν δικαιολογία για την εξαιρετικά περιορισμένη πρόσβαση στις εξετάσεις μας επί μία διετία.

– Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα συνεργασίας του οργανισμού και με τους ίδιους τους ασθενείς. Για το λόγο αυτό με επιστολή μας προς τον Πρόεδρο Σωτήρη Μπερσίμη στις 30 Μαΐου 2018, κοινοποιήσαμε τις προτάσεις μας και καλέσαμε τον οργανισμό να συμμετέχουμε και να έχουμε λόγο στη διαδικασία.

– Η εξέταση για τη μέτρηση του ιικού φορτίου δεν είναι πράγματι ο μόνος δείκτης για να εκτιμηθεί η ανοσολογική ανταπόκριση ενός ασθενούς στην αγωγή όπως επισήμανε ο κ. Ξανθός, είναι ωστόσο ο πιο σημαντικός δείκτης για την επιβεβαίωση της σωστής τήρησης και της αποτελεσματικότητάς της, σύμφωνα με τις διεθνείς και ελληνικές κατευθυντήριες οδηγίες.

– Η χορήγηση αντιρετροϊκής αγωγής συνιστά τον έναν από τους δύο πυλώνες της θεραπείας για τον HIV. Ο δεύτερος και εξίσου κρίσιμος πυλώνας είναι οι διαγνωστικές εξετάσεις όπως η μέτρηση του ιικού φορτίου.

Η «Θετική Φωνή» καλεί τέλος το Υπουργείο Υγείας να επισπεύσει την επιλογή του συντονιστή της Ομάδας Εργασίας που έχει αναλάβει την εκπόνηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης για το HIV/AIDS. Η δήλωση του Υπουργού Υγείας στη Βουλή ότι «η Επιτροπή ολοκληρώνει τα πορίσματά της» δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. «Φιλτάτη δε η αλήθεια» ότι η Ομάδα Εργασίας συγκροτήθηκε στις 3 Ιανουαρίου 2018, συνεδρίασε μία φορά και έκτοτε έχουν ανασταλεί οι εργασίες της, με αποτέλεσμα να καθυστερεί αδικαιολόγητα η εκπόνηση του στρατηγικού σχεδίου που θα θέσει τις βάσεις για το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων μερών στην αντιμετώπιση της επιδημίας στη χώρα.