17 Ιουλίου 2018

Ο ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

Εικόνα για το άρθρο “Ο ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2018”

Μιχάλης Καραγιώργης

Αγαπημένη φράση:
Die with memories, not dreams.

Ευχαριστούμε το Μιχάλη για την υποστήριξή του στις δράσεις του Συλλόγου στο πλαίσιο του Athens Pride και στην προετοιμασία του υλικού που διανεμήθηκε.