Η ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ – ΜΑΪΟΣ 2018

Παναγιώτα Σαχινίδου

Αγαπημένη φράση:
Ξεκίνησα τον εθελοντισμό θέλοντας να προσφέρω και τελικά ο εθελοντισμός προσέφερε μια οικογένεια σε μένα.

Ευχαριστούμε την Παναγιώτα για τη συμμετοχή της στην ομάδα εργασίας στο δρόμο και στην γραμματειακή υποστήριξη της δομής των “Checkpoint” στη Θεσσαλονίκη.