20 Ιουλίου 2018

ΤΟ RED UMBRELLA ATHENS ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΕ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΡΑΝΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΕΞ

Εικόνα για το άρθρο “ΤΟ RED UMBRELLA ATHENS ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΕ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΡΑΝΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΕΞ”

Στο πλαίσιο του προγράμματος “TransR”, η “Θετική Φωνή” και το “Red Umbrella Athens” συμμετείχαν στην οργανωτική συνάντηση που έλαβε χώρα στη Βιέννη από τις 4 έως τις 6 Ιουλίου 2018. 

Τα θέματα που συζητήθηκαν με τη συμμετοχή των οργανώσεων APDES (Πορτογαλία), Hetaira (Ισπανία), LEFÖ (Αυστρία) και MIT (Ιταλία) αφορούσαν στο σχεδιασμό των επόμενων δράσεων του προγράμματος σύμφωνα με τη διερεύνηση αναγκών που διεξήχθη κατά το προηγούμενο τρίμηνο με τη μέθοδο των ημιδομημένων συνεντεύξεων σε περίπου 70 τρανς άτομα που εργάζονται στο σεξ. Το Σύλλογο Οροθετικών Ελλάδας εκπροσώπησαν η Μαρία Ξανθάκη, υπεύθυνη του προγράμματος και η Άννα Κουρουπού, υπεύθυνη ενδυνάμωσης κοινότητας.

Το πρόγραμμα “TransR-Trans Sex Workers Rights are Human Rights” έχει στόχο να συμβάλλει στην αναγνώριση, στην πλήρη εφαρμογή και στη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των τρανς εργαζόμενων στο σεξ και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Προγράμματος “Rights, Equality and Citizenship”.