Ο Εθελοντής του Μήνα – Ιούλιος 2018

Παναγιώτης Μαρίνης

Αγαπημένη φράση:
Make volunteering great again!

Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη για την υποστήριξή του στη γραμματεία των “Checkpoint” στη Θεσσαλονίκη και για τη συμμετοχή του στις εξωτερικές δράσεις του Συλλόγου.