ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΡΟΘΕΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδας «Θετική Φωνή» διατυπώνει τις παρακάτω θέσεις και προτάσεις, σε συνέχεια της ανάρτησης στο Διαδικτυακό Τόπο Διαβουλεύσεων «OpenGov» του Σχεδίου Νόμου για την κατάργηση του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και τη σύσταση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.),

 

Ο Ε.Ο.Δ.Υ. ως πυλώνας για την αντιμετώπιση του HIV/AIDS

Ο νέος οργανισμός θα πρέπει να εγγυάται απόλυτα και ρητώς τη συνέχιση του ιστορικού ρόλου και τις υποχρεώσεις του ΚΕ.Ε.Λ. και του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. αναφορικά με την επιδημιολογική επιτήρηση της HIV λοίμωξης και την έκδοση και τήρηση των κατευθυντήριων οδηγιών διάγνωσης και θεραπείας, καθώς και να παραμείνει θεματοφύλακας του απορρήτου.

Για το λόγο αυτό, απαιτείται η αξιολόγηση και η ενίσχυση των διαθέσιμων διοικητικών, επιστημονικών και οικονομικών πόρων της νεοσυσταθείσας Διεύθυνσης Πρόληψης και Επιδημιολογικής Επιτήρησης HIV/AIDS, Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Νοσημάτων (Σ.Μ.Ν.) και Ηπατιτίδων. Πέρα από την επιδημιολογική επιτήρηση, ο νέος οργανισμός θα πρέπει να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα και να υπηρετήσει τις παρακάτω υποχρεώσεις, ορισμένες από τις οποίες έχουν ατονήσει τα τελευταία χρόνια:

  • – Στελέχωση Μονάδων Λοιμώξεων
  • – Εποπτεία χορήγησης αντιρετροϊκών φαρμάκων
  • – Διασφάλιση της πρόσβασης στις εργαστηριακές εξετάσεις
  • – Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης
  • – Ψυχοκοινωνική στήριξη οροθετικών ατόμων
  • – Τηλεφωνική γραμμή για το HIV/AIDS
  • – Ξενώνες φιλοξενίας άπορων οροθετικών ατόμων
  • – Οδοντιατρείο οροθετικών ατόμων
  • – Οικονομική ενίσχυση παρεμβάσεων της κοινωνίας των πολιτών
  • – Εκπαίδευση και πιστοποίηση του προσωπικού τους

 

Υποχρέωση ενίσχυσης των Μονάδων Λοιμώξεων

Ο νέος φορέας απαιτείται να αξιολογήσει και να καλύψει τις ανάγκες σε ιατρονοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό και υποδομές που θα διασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία των υφιστάμενων Μονάδων Λοιμώξεων. Επίσης θα πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για τη δημιουργία δεύτερης Μονάδας στη Θεσσαλονίκη, καθώς το ΑΧΕΠΑ καλείται να εξυπηρετήσει ένα συνεχώς αυξανόμενο αριθμό ασθενών, καλύπτοντας σχεδόν όλη τη βόρεια Ελλάδα.

 

Λειτουργία των Κέντρων Αναφοράς

Η ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Αναφοράς για συγκεκριμένα θέματα Δημόσιας Υγείας και η διάκριση Κεντρικού και Περιφερειακών Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας μπορούν πράγματι να συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη εργαστηριακή επιτήρηση των νοσημάτων στη χώρα. Απαιτούνται ωστόσο η αξιολόγηση του έργου τους, καθώς και πολιτικές και πόροι για την απρόσκοπτη λειτουργία τους. Υπενθυμίζεται ότι τα τέσσερα Κέντρα Αναφοράς AIDS αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις αντιδραστηρίων για τη διενέργεια των εξετάσεων των οροθετικών ατόμων κατά την τελευταία διετία. Ο νέος φορέας θα πρέπει να διέπεται από όρους απόλυτης διαφάνειας, που δε θα δημιουργούν όμως προσχώματα στην προστασία της υγείας των πολιτών και της δημόσιας υγείας.

 

Συνεργασία του ΕΟΔΥ με το Σύλλογο Οροθετικών Ελλάδας και με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών

Ο νέος φορέας θα πρέπει να προάγει τη συνεργασία του με την κοινότητα των ανθρώπων που ζούμε με HIV και με την κοινωνία των πολιτών στους τομείς της πρόληψης, της τακτικής εξέτασης, της καταπολέμησης του στίγματος, της ευαισθητοποίησης του κοινού, της εκπαίδευσης και της έρευνας. Συνίσταται επίσης η εκπροσώπηση της κοινωνίας των πολιτών στο Διοικητικό Συμβούλιο του υπό σύσταση φορέα.

Ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδας δεσμεύεται πως θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τη διαδικασία μετασχηματισμού του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και να συμμετέχει σε αυτή με τις θέσεις και τις προτάσεις του. Ένας νέος φορέας που θα λειτουργεί με όρους διαφάνειας, ευελιξίας, αποτελεσματικότητας και διεπιστημονικής και διατομεακής συνεργασίας θα θέσει πιο στέρεες βάσεις για την οριστική αντιμετώπιση της επιδημίας του HIV στη χωρά μας, αλλά και για την προστασία της υγείας των πολιτών και της δημόσιας υγείας εν γένει.