4 Σεπτεμβρίου 2018

Ο εθελοντής του μήνα – Αύγουστος 2018

Εικόνα για το άρθρο “Ο εθελοντής του μήνα – Αύγουστος 2018”

Κωστής Τάτσης

Αγαπημένη φράση:
A happy soul is the best shield for a cruel world.

Ευχαριστούμε τον Κωστή για τη συνέπεια και τη συμμετοχή του στη στελέχωση της γραμματείας των “Checkpoint”.