Η εθελόντρια του μήνα – Οκτώβριος 2018

Ιωάννα Στεργιοπούλου 

Αγαπημένη φράση:
Αν δεν μπορείς να γίνεις αναντικατάστατη, καθώς ουδεμία αναντικατάστατη ως ο παλιός μύθος αναφέρει, φρόντισε να μείνεις αξέχαστη.

Ευχαριστούμε την Ιωάννα για τη συνέπεια και τη συμμετοχή της στη γραμματειακή υποστήριξη των “Checkpoint”  καθώς και στην εργασία στο δρόμο.