Ο εθελοντής του μήνα – Σεπτέμβριος 2018

Στέλιος Μητσιάνης 

Αγαπημένη φράση:
Τόσα χιλιόμετρα λαμέ και δε σε νίκησα καημέ.

Ευχαριστούμε τον Στέλιο για την υποστήριξή του στη γραμματεία των “Checkpoint” στη Θεσσαλονίκη και για τη συμμετοχή του στις εξωτερικές δράσεις του Συλλόγου.