6 Οκτωβρίου 2018

Ο εθελοντής του μήνα – Σεπτέμβριος 2018

Εικόνα για το άρθρο “Ο εθελοντής του μήνα – Σεπτέμβριος 2018”

Στέλιος Μητσιάνης 

Αγαπημένη φράση:
Τόσα χιλιόμετρα λαμέ και δε σε νίκησα καημέ.

Ευχαριστούμε τον Στέλιο για την υποστήριξή του στη γραμματεία των “Checkpoint” στη Θεσσαλονίκη και για τη συμμετοχή του στις εξωτερικές δράσεις του Συλλόγου.