ΑΡΧΗ ΓΙΑ PREP

Το φάρμακο Truvada, που αποτελεί τον κορμό στην πλειοψηφία των αντιρετροϊκών σχημάτων, πήρε έγκριση από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των Η.Π.Α. και ως μέσο πρόληψης του HIV/AIDS. Όπως έδειξαν δύο έρευνες, με καθημερινή λήψη και σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους προφύλαξης μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο σεξουαλικής μετάδοσης ανάμεσα σε συντρόφους με διαφορετικό ή άγνωστο ορολογικό status. Ο Οργανισμός θα συνδυάσει την προώθηση του χαπιού στην αγορά με μια πολιτική εκπαίδευσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών για τα προτερήματα άλλα και τους περιορισμούς της Προφύλαξης Πριν από την Έκθεση (PrEP). Η είδηση είχε θετική υποδοχή από τους ειδικούς και τις κοινότητες που υποστηρίζουν τις πολλαπλές μεθόδους αντιμετώπισης του HIV, προσθέτοντας ακόμα ένα μέσο στον αγώνα για την αντιμετώπιση του ιού.