1 Δεκεμβρίου 2018

H εθελόντρια του μήνα – Νοέμβριος 2018

Εικόνα για το άρθρο “H εθελόντρια του μήνα – Νοέμβριος 2018”

Δαφνη Παπαδοπούλου 

Αγαπημένη φράση:
Η αγάπη δε δημιουργείται από το να κοιτάει ο ένας τον άλλο, αλλά να κοιτούν προς τα έξω, μαζί στην ίδια κατεύθυνση.

Ευχαριστούμε τη Δάφνη για τη βοήθεια και τη συμμετοχή της στη γραμματειακή υποστήριξη των “Checkpoint”, στη συσκευασία του υλικού, καθώς και στις εξωτερικές δράσεις του συλλόγου.