ΚΑΝΤΟ ΟΠΩΣ ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ

Από την 1η Οκτωβρίου 2012 τέθηκε σε εφαρμογή στην Αγγλία νομοθεσία που προβλέπει τη δωρεάν παροχή φαρμάκων για τον HIV σε όλα τα άτομα που ζουν με HIV στη χώρα και τα χρειάζονται, ανεξαρτήτως υπηκοότητας ή νομικής κατάστασης. Έτσι μετανάστες χωρίς χαρτιά και πολίτες άλλων χωρών μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση σε αντιρετροϊκή αγωγή με το επιστημονικά τεκμηριωμένο αιτιολογικό ότι η έγκαιρη και καθολική παροχή αγωγής έχει σημαντικά οφέλη για τη δημόσια υγεία και την ανάσχεση νέων μεταδόσεων. Στο τελικό κείμενο μάλιστα αποσύρθηκε η προϋπόθεση τουλάχιστον εξάμηνης παραμονής στη χώρα. Ο Εθνικός Σύνδεσμος για το AIDS (National AIDS Trust – ΝΑΤ) ζητά ο νόμος να υιοθετηθεί και από τις υπόλοιπες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου (Σκωτία, Ουαλία και Β. Ιρλανδία). Ελπίζουμε σύντομα και από την υπόλοιπη Ευρώπη.