7 Σεπτεμβρίου 2020

Προνοιακές παροχές μέσω ΟΠΕΚΑ

Εικόνα για το άρθρο “Προνοιακές παροχές μέσω ΟΠΕΚΑ”

Η παρακάτω διαδικασία αφορά τους/τις δικαιούχους προνοιακού επιδόματος που διαμένουν στις περιφερειακές ενότητες  ΑττικήςΘεσσαλονίκης και Αχαΐας . ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ (HIV) 
  1. Καλείτε και κλείνετε ραντεβού στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου που διαμένετε.
  2. Στο ραντεβού σας στο Κέντρο Κοινότητας θα πρέπει να έχετε μαζί σας Αστυνομική Ταυτότητα, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθετικού λογαριασμού τραπέζης (ΙΒΑΝ) με εσάς κύριο δικαιούχο καθώς και την προηγούμενη απόφαση από το ΚΕΠΑ.
Οι πολίτες άλλων χωρών , οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα ανά περίπτωση έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη διαμονή στη χώρα. Οι ομογενείς οφείλουν να προσκομίσουν αντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ομογενούς.
  1. Αφού συμπληρώσετε την αίτηση μαζί με την/τον υπάλληλο, θα σας δώσει ένα αντίτυπο της. Εκεί αναγράφεται ένας κωδικός. Προσκομίζετε το αντίτυπο της αίτησης στη γραμματεία της Μονάδας Λοιμώξεων που ανήκετε. Ο/η γιατρός συμπληρώνει τον εισηγητικό φάκελο σας και τον στέλνει ηλεκτρονικά στο ΚΕΠΑ.
  2. Αναμένετε κλήση ή sms 3-4 μέρες πριν περάσετε από επιτροπή για την ακριβή μέρα και ώρα του ραντεβού σας.
  3. Στην επιτροπή έχετε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (σας ενημερώνουν γι’ αυτά τηλεφωνικά ή/και με mail). Στο τέλος ρωτάτε τους/τις γιατρούς για το πότε θα είναι έτοιμη η απόφαση για να την παραλάβετε.
Σημαντικό βήμα
  1. Παραλαμβάνετε την απόφαση από το ΚΕΠΑ. Τότε στέλνεται ψηφιακά σήμα από το ΚΕΠΑ στον ΟΠΕΚΑ για να συνεχιστεί η παροχή του επιδόματος.
TIPS Ξεκινάτε τη διαδικασία 3 μήνες πριν λήξει η απόφαση του ΚΕΠΑ. Έχετε δικαίωμα να καταθέσετε αίτηση την πρώτη ημέρα του τελευταίου τριμήνου από την ημερομηνία λήξης του επιδόματος. Καλείτε στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου τουλάχιστον 10 μέρες νωρίτερα από την ημερομηνία που θέλετε να το επισκεφθείτε (αφορά κυρίως τους κατόχους που μένουν στο κέντρο της Αθήνας). Μπορείτε να παρακολουθείτε online την εξέλιξη της πορείας του αιτήματός σας αν έχετε τους κωδικούς, μπορείτε να τους ζητήσετε στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου. Για τo link πατήστε εδώ.
  • Ο ΟΠΕΚΑ αποφασίζει τις πρώτες 10 μέρες του κάθε μήνα για το ποιοι-ες θα συμπεριληφθούν στις πληρωμές του εκάστοτε μήνα.
  • Από τη στιγμή που παραληφθεί η απόφαση από το ΚΕΠΑ χρειάζονται περίπου 2 βδομάδες για να λάβει το σήμα ο ΟΠΕΚΑ.
  • Αν δεν προλάβετε να συμπεριληφθείτε στις πληρωμές, αναδρομικά τον επόμενο μήνα θα εισπράξετε τον/τους μήνα/ες που σας οφείλουν.