25 Ιανουαρίου 2019

Αποτελέσματα της έρευνας για τις στάσεις και αντιλήψεις σχετικά με τα γενόσημα φάρμακα

Εικόνα για το άρθρο “Αποτελέσματα της έρευνας για τις στάσεις και αντιλήψεις σχετικά με τα γενόσημα φάρμακα”

Η χρήση των γενόσημων φαρμάκων αυξάνεται σταθερά σε όλο τον κόσμο, ως συνέπεια της οικονομικής πίεσης που ασκείται για τη μείωση του προϋπολογισμού της φαρμακευτικής δαπάνης ή για την αξιοποίηση της για τη χρήση νέων, καινοτόμων θεραπειών. Στην Ελλάδα το εύρος της αξιοποίησης των γενοσήμων υπολείπεται ακόμη σημαντικά σε σχέση με την Ευρώπη, παρά τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν και τις εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού που έλαβαν χώρα τα τελευταία χρόνια.

Το θέμα της εμπιστοσύνης μας απέναντι στην ασφάλεια, την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των φαρμάκων επανέρχεται στο προσκήνιο συχνά. Σε αυτή την κατεύθυνση, η διαδικτυακή έρευνα της Θετικής Φωνής επιχείρησε να προσδιορίσει το βαθμό γνώσης, καθώς και τις στάσεις και αντιλήψεις των συμμετεχόντων για τα πρωτότυπα και τα γενόσημα φάρμακα.

Η έρευνα διεξήχθη από το Φεβρουάριο έως τον Ιούλιο του 2018 και σε αυτή συμμετείχαν 433 άτομα (41,4% γυναίκες και 54,1% άνδρες). Η ηλικιακή κατανομή ήταν ισομερής στις ομάδες 26 έως 35 ετών (25,6%), 36 έως 45 ετών (29,3%) και 46 έως 55 ετών (27,1%). Το 43,6% ήταν απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 3 στους 10 είχαν μεταπτυχιακές σπουδές.

Περίπου 1 στα 2 άτομα επισκέπτεται το φαρμακείο 1 έως 2 φορές το μήνα, ενώ 9 στους 10 δήλωσαν ότι γνωρίζουν τι είναι τα γενόσημα.

Αναφορικά με τις χρόνιες παθήσεις, το 35% δήλωσε πως δεν έχει κάποιο χρόνια νόσημα, οι 3 στους 10 ζουν με HIV, 1 στους 10 έχει υπέρταση ή καρδιαγγειακά νοσήματα. Αναφέρθηκαν επίσης ο σακχαρώδης διαβήτης, το άσθμα, η ψυχική υγεία, η οστεοπόρωση, η ηπατίτιδα Β και τα αυτοάνοσα.

Το 43% όσων λαμβάνουν θεραπεία, δήλωσαν πως το φάρμακό τους είναι πρωτότυπο και το 17% λαμβάνει γενόσημο σκεύασμα. Ωστόσο ένα μεγάλο ποσοστό της τάξης του 32% δε γνώριζε σε ποια κατηγορία ανήκει το φάρμακό του.

Στη συγκριτική παράθεση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας, ο βαθμός εμπιστοσύνης είναι σχετικά ενισχυμένος τόσο για τα πρωτότυπα όσο και για τα γενόσημα σκευάσματα. Ωστόσο καταγράφεται διαφορά στην αξιολόγηση “απόλυτα αποτελεσματικά” (38,6% για το πρωτότυπα έναντι 15,9% για τα γενόσημα) και στην αξιολόγηση “απόλυτα ασφαλή” (49% για το πρωτότυπα έναντι 14,4% για τα γενόσημα).

Η μεγάλη πλειοψηφία των συμμετεχόντων αναγνωρίζουν ότι τα γενόσημα φάρμακα παράγονται και ελέγχονται εξίσου αυστηρά και ότι η διαφορά της τιμής τους σε σχέση με τα πρωτότυπα οφείλεται στο γεγονός ότι το κόστος ανάπτυξης των πρωτότυπων περιλαμβάνει υψηλές δαπάνες για την έρευνα, την τεχνολογία και τις κλινικές μελέτες. Σε ποσοστό 70% συμφωνούν με την άποψη ότι η χρήση γενοσήμων επιτρέπει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας να εξοικονομήσει πόρους τους οποίους θα αξιοποιήσει σε άλλες ανάγκες υγείας. Επίσης, 1 στα 2 άτομα δε βρίσκει λόγο να πάρει το πρωτότυπο σκεύασμα, εφόσον υπάρχει αντίστοιχο γενόσημο της ίδιας δραστικής ουσίας.

Περίπου 1 στους 2 δηλώνει πως έχει επαρκή ενημέρωση για τα γενόσημα, ενώ οι κύριες πηγές πληροφόρησης των συμμετεχόντων είναι ο ιατρός, ο φαρμακοποιός, το διαδίκτυο και οι σύλλογοι ασθενών.