28 Ιανουαρίου 2019

Η Θετική Φωνή συμμετέχει στο συνέδριο HIVHep 2019

Εικόνα για το άρθρο “Η Θετική Φωνή συμμετέχει στο συνέδριο HIVHep 2019”

Με τρία poster και μία παρουσίαση, η Θετική Φωνή συμμετέχει στο συνέδριο HIVHep 2019 που διεξάγεται στο Βουκουρέστι από τις 28 έως τις 30 Ιανουαρίου 2019.

Τα επιστημονικά ευρήματα που παρουσιάζει ο Σύλλογος αφορούν στις παρακάτω θεματικές:

 

 

Οι κύριοι στόχοι του συνεδρίου HepHIV 2019 είναι οι ακόλουθοι:

  • Η επισκόπηση καινοτόμων πρωτοβουλιών και βέλτιστων πρακτικών για τη διάγνωση και την έγκαιρη πρόσβαση στη θεραπεία για τον HIV και τις ιογενείς ηπατίτιδες στην Ευρώπη.
  • Η προαγωγή του διαλόγου για προκλήσεις που σχετίζονται με την έρευνα και την εφαρμογή πολιτικών και προγραμμάτων για τη βελτίωση της έγκαιρης διάγνωσης και φροντίδας.
  • Η ενίσχυση της πολιτικής δέσμευσης και η ευαισθητοποίηση του κοινού για τα συγκεκριμένα ζητήματα και τους στόχους που τίθενται σε παγκόσμιο, περιφερειακό, εθνικό και τοπικό επίπεδο.