Η εθελόντρια του μήνα – Ιανουάριος 2019

Μαρία Ξανθοπούλου

Αγαπημένη φράση:
Οι εθελοντές δεν έχουν απαραίτητα το χρόνο, έχουν όμως την καρδιά.

Ευχαριστούμε τη Μαρία για την εθελοντική της εργασία στη γραμματεία του Checkpoint Θεσσαλονίκης, καθώς και για τη συμμετοχή της σε δράσεις στο πλαίσιο της εργασίας στο δρόμο.