20 Φεβρουαρίου 2019

Πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση της Θετικής Φωνής

Εικόνα για το άρθρο “Πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση της Θετικής Φωνής”

Tο Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019 στις 16:00, θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Θετικής Φωνής (Αγίων Αναργύρων 13- Αθήνα), η Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Οροθετικών Ελλάδος.

Η Γενική Συνέλευση θα εκτιμήσει απολογιστικά μια πλούσια σε δράση χρονιά και θα προγραμματίσει τις δράσεις και διεκδικήσεις του Συλλόγου για το 2019.

Στη Γενική Συνέλευση μπορεί να συμμετάσχει κάθε μέλος της Θετικής Φωνής, όμως δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με το Καταστατικό έχουν τα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις.

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

  1. Εκλογή Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης
  2. Απολογισμός Δράσεων του 2018
  3. Οικονομικός Απολογισμός και Ισολογισμός 2018
  4. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής – Απαλλαγή ΔΣ.
  5. Έγκριση Προϋπολογισμού 2019
  6. Πρόταση Σχεδίου Δράσης για το 2019
  7. Συζήτηση επί επίκαιρων θεμάτων.