21 Φεβρουαρίου 2019

Η Θετική Φωνή συμμετείχε σε συνεδρίαση της Βουλής για το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας

Εικόνα για το άρθρο “Η Θετική Φωνή συμμετείχε σε συνεδρίαση της Βουλής για το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας”

H Θετική Φωνή συμμετείχε την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου, στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων, όπου συζητήθηκε το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις».

Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο επιχειρεί να ρυθμίσει μία σειρά από ζητήματα στο πεδίο της υγείας, ορισμένα από τα οποία αφορούν άμεσα τους ανθρώπους που ζουν με HIV λοίμωξη και την εθνική απόκριση στην αντιμετώπιση της επιδημίας:

 • Η κατάργηση του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), με τη σημερινή του μορφή και η μετατροπή του σε Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), με αρμοδιότητες την επιστημονική παρακολούθηση και εκτίμηση της υγείας του πληθυσμού, την επιδημιολογική επιτήρηση και την εποπτεία της επίπτωσης των νοσημάτων.
 • Η δημιουργία χώρων ιατρικώς επιτηρούμενης χρήσης, ως ένα μέτρο που υπηρετεί το δικαίωμα στην υγεία και τη ζωή μίας από τις πιο ευάλωτες και περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες, ταυτόχρονα όμως διασφαλίζει τη δημόσια υγεία και ασφάλεια.
 • Ρυθμίζεται επίσης το ζήτημα σύστασης και λειτουργίας εθνικών μητρώων ασθενών (registries), τα οποία αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο για τη χάραξη πολιτικών υγείας με στόχο τη διασφάλιση της ταχύτερης διάγνωσης, της βέλτιστης θεραπείας, της αποτελεσματικότερης παρακολούθησης των ασθενών, αλλά και της πλέον αποδοτικής διαχείρισης των πόρων για την υγεία.

Άλλα ζητήματα που αφοφούν άμεσα τους ασθενείς και περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου είναι τα ακόλουθα:

 • Σύσταση του Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και την ανάγκη διαμόρφωσης εθνικής στρατηγικής για τον καρκίνο
 • Δημιουργία Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας, ως απαραίτητη προϋπόθεση της μεταρρύθμισης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
 • Διατάξεις που αφορούν στη φαρμακευτική πολιτική και στην αποζημίωση φαρμάκων

 

Αναφορικά με την κατάργηση του ΚΕΕΛΠΝΟ και τη σύσταση του ΕΟΔΥ, η Θετική Φωνή έχει διατυπώσει δημόσια τις παρακάτω επισημάνσεις:

 

Ο Ε.Ο.Δ.Υ. ως πυλώνας για την αντιμετώπιση του HIV/AIDS

Ο νέος οργανισμός θα πρέπει να εγγυάται απόλυτα και ρητώς τη συνέχιση του ιστορικού ρόλου και τις υποχρεώσεις του ΚΕΕΛ και του ΚΕΕΛΠΝΟ. Για το λόγο αυτό, απαιτείται η αξιολόγηση και η ενίσχυση των διαθέσιμων διοικητικών, επιστημονικών και οικονομικών πόρων της νεοσυσταθείσας Διεύθυνσης Πρόληψης και Επιδημιολογικής Επιτήρησης HIV/AIDS, Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων (ΣΜΝ) και Ηπατιτίδων. Πέρα από την επιδημιολογική επιτήρηση, ο νέος οργανισμός θα πρέπει να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα και να υπηρετήσει τις παρακάτω υποχρεώσεις, ορισμένες από τις οποίες έχουν ατονήσει τα τελευταία χρόνια:

 • Εποπτεία χορήγησης αντιρετροϊκών φαρμάκων
 • Διασφάλιση της πρόσβασης στις εργαστηριακές εξετάσεις
 • Στελέχωση Μονάδων Λοιμώξεων
 • Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης
 • Ψυχοκοινωνική στήριξη οροθετικών ατόμων
 • Τηλεφωνική γραμμή για το HIV/AIDS
 • Ξενώνες φιλοξενίας άπορων οροθετικών ατόμων
 • Οδοντιατρείο οροθετικών ατόμων
 • Οικονομική ενίσχυση παρεμβάσεων της κοινωνίας των πολιτών
 • Εκπαίδευση και πιστοποίηση του προσωπικού τους

 

Ομαλή μετάβαση στο νέο οργανόγραμμα

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, το ΚΕΕΛΠΝΟ είχε αναπτύξει ένα ευρύ οργανόγραμμα που επεκτεινόταν πέρα από τις διοικητικές θέσεις, σε προσωπικό που στελεχώνει τις Μονάδες Λοιμώξεων όπως γιατροί, νοσηλευτές και γραμματειακή υποστήριξη, καθώς και τα Κέντρα Αναφοράς όπως βιολόγοι, παρασκευαστές κ.λπ. Η μετάβαση στο νέο οργανισμό θα πρέπει να διασφαλίσει τη συνέχιση της χρηματοδότησης των συγκεκριμένων οργανικών θέσεων και να συνοδευθεί από την εκτίμηση των επιπλέον αναγκών που απαιτείται να καλυφθούν άμεσα.

 

Υποχρέωση ενίσχυσης των Μονάδων Λοιμώξεων

Ο νέος φορέας απαιτείται να αξιολογήσει και να καλύψει τις ανάγκες σε ιατρονοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό και υποδομές που θα διασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία των υφιστάμενων Μονάδων Λοιμώξεων, με την ταυτόχρονη αξιοποίηση ηλεκτρονικών συστημάτων που θα διευκολύνουν το έργο του προσωπικού και την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας. Επίσης θα πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για τη δημιουργία δεύτερης Μονάδας στη Θεσσαλονίκη, καθώς το ΑΧΕΠΑ καλείται να εξυπηρετήσει ένα συνεχώς αυξανόμενο αριθμό ασθενών, καλύπτοντας σχεδόν όλη τη βόρεια Ελλάδα.

 

Λειτουργία των Κέντρων Αναφοράς

Η συμβολή των Κέντρων Αναφοράς στην αποτελεσματικότερη εργαστηριακή επιτήρηση του HIV/AIDS και άλλων νοσημάτων στη χώρα κρίνεται εξαιρετικά σημαντική. Απαιτούνται ωστόσο η αξιολόγηση του έργου τους, καθώς και πολιτικές και πόροι για την απρόσκοπτη λειτουργία τους. Υπενθυμίζεται ότι τα τέσσερα Κέντρα Αναφοράς AIDS αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις αντιδραστηρίων για τη διενέργεια των εξετάσεων των οροθετικών ατόμων κατά την τελευταία διετία. Ο νέος φορέας θα πρέπει εξασφαλίσει όλες τις προϋποθέσεις σε οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για την απρόσκοπτη λειτουργία τους.

 

Συνεργασία του ΕΟΔΥ με το Σύλλογο Οροθετικών Ελλάδας και με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών

Ο νέος φορέας θα πρέπει να προάγει τη συνεργασία του με την κοινότητα των ανθρώπων που ζούμε με HIV στους τομείς της πρόληψης, της τακτικής εξέτασης, της καταπολέμησης του στίγματος, της ευαισθητοποίησης του κοινού, της εκπαίδευσης και της έρευνας, στο πλαίσιο ενός πρωτοκόλλου συνεργασίας. Ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδας δεσμεύεται πως θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τη διαδικασία μετασχηματισμού του ΚΕΕΛΠΝΟ και να συμμετέχει σε αυτή με τις θέσεις και τις προτάσεις του. Ένας νέος φορέας που θα λειτουργεί με όρους διαφάνειας, ευελιξίας, αποτελεσματικότητας και διεπιστημονικής και διατομεακής συνεργασίας θα θέσει πιο στέρεες βάσεις για την οριστική αντιμετώπιση της επιδημίας του HIV στη χωρά μας, αλλά και για την προστασία της υγείας των πολιτών και της δημόσιας υγείας εν γένει.