6 Μαρτίου 2019

Ο εθελοντής του μήνα – Φεβρουάριος 2019

Εικόνα για το άρθρο “Ο εθελοντής του μήνα – Φεβρουάριος 2019”

Δημήτρης Πρόκος

Αγαπημένη Φράση:
Hakuna matata!

Ευχαριστούμε το Δημήτρη για τη δημιουργικότητά του, τη συμμετοχή του στη λειτουργία της γραμματείας των Checkpoint και στις εξωτερικές δράσεις του συλλόγου!