29 Μαρτίου 2019

Τα κύρια σημεία από τη συνεδρίαση της Επιτροπής του ΟΗΕ για τις ναρκωτικές ουσίες

Εικόνα για το άρθρο “Τα κύρια σημεία από τη συνεδρίαση της Επιτροπής του ΟΗΕ για τις ναρκωτικές ουσίες”

Ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδας “Θετική Φωνή” συμμετείχε στις συμπληρωματικές εκδηλώσεις στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Επιτροπής για τις ναρκωτικές ουσίες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 14 έως τις 22 Μαρτίου στη Βιέννη της Αυστρίας. Το σύλλογο εκπροσώπησε ο Μάριος Ατζέμης, απεσταλμένος της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης EATG.

Τα κύρια σημεία από τη διακρατική σύνοδο ήταν τα ακόλουθα:

  • Παρά την αποτυχία της εφαρμογής της, οι κυβερνήσεις των κρατών επανέλαβαν την πολιτική διακήρυξη του 1998 και δεσμεύθηκαν σε ένα σχέδιο δράσης για την “εξάλειψη ή τη σημαντική μείωση” της χρήσης και της διακίνησης ναρκωτικών σε ορίζοντα δεκαετίας.
  • Μία σημαντική εξέλιξη τον περασμένο Νοέμβριο ήταν ότι η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για την Τοξικομανία (ECDD) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) πρότεινε στον Ο.Η.Ε. να διαγράψει την κάνναβη από την κατάταξη IV (ίδια κατηγορία με την ηρωίνη) και να τοποθετήσει την ουσία στην κατηγορία Ι (χαμηλό δυναμικό κατάχρησης, αναγνωρισμένη ιατρική αξία). Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά την διεξαγωγή της πρώτης επιστημονικής επισκόπησης της κάνναβης από τον Π.Ο.Υ. Ανεξάρτητα από την έκβαση, πρόκειται σαφώς για ένα ιστορικό βήμα το οποίο ενδέχεται να επηρεάσει μεσοπρόθεσμα τις πολιτικές που εφαρμόζονται για τα ναρκωτικά παγκοσμίως.
  • Σε αντίθεση με το C.N.D., το οποίο αντικατοπτρίζει τη συναίνεση των κρατών μελών, οι υπηρεσίες του Ο.Η.Ε. καθίστανται ολοένα πιο προοδευτικές. Στις αρχές Μαρτίου, ακριβώς πριν από το C.N.D., οι επικεφαλής 31 υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών ενέκριναν κοινή διακήρυξη στην οποία μεταξύ άλλων, προτείνουν την αποποινικοποίηση της χρήσης ναρκωτικών. Με το κοινό κείμενο ζητούν προς αυτή την κατεύθυνση σχετικές νομοθετικές μεταρρυθμίσεις και την άρση των πολιτικών που απειλούν την υγεία και αμφισβητούν τα ανθρώπινα δικαιώματα.
  • Παρόλο που τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν επίσημα ότι οι πολιτικές ελέγχου των ναρκωτικών πρέπει να εφαρμοστούν “σε πλήρη συμμόρφωση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες”, στην πράξη η δέσμευση αυτή συχνά δεν ακολουθείται. Σε αυτό το πλαίσιο, μία νέα διεθνής οδηγία για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την πολιτική για τα ναρκωτικά δημοσιεύθηκε και παρουσιάστηκε στο C.N.D. φέτος. Οι κατευθυντήριες οδηγίες καλύπτουν όλες τις πτυχές του φαινομένου των ναρκωτικών και αναδεικνύουν πώς οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων διασταυρώνονται με τα μέτρα ελέγχου των ναρκωτικών.

Στη φετινή συνεδρίαση της Επιτροπής υπήρξε ένας πρωτοφανής αριθμός εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, με πληθώρα παράλληλων συνεδριάσεων και εκδηλώσεων που διοργανώθηκαν από τις Μ.Κ.Ο. Η συμμετοχή τους κρίθηκε πολύ σημαντική στην προαγωγή και ανάδειξη καινοτόμων πολιτικών που απαντούν στο ζήτημα των ναρκωτικών υπό το πρίσμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, χωρίς ωστόσο η φωνή τους να καταφέρνει συχνά να ακούγεται στις αίθουσες των επίσημων συνεδριάσεων.

International GUIDELINES on HUMAN RIGHTS and DRUG POLICY

CND Joint Statement