9 Απριλίου 2019

Αλλαγές στο σύστημα αποζημίωσης διαγνωστικών εξετάσεων από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Εικόνα για το άρθρο “Αλλαγές στο σύστημα αποζημίωσης διαγνωστικών εξετάσεων από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.”

Στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ θα ενσωματωθούν οι αλλαγές που αφορούν στις διαγνωστικές εξετάσεις, όπως προβλέπονται στο άρθρο 6 του νέου Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ.

Συγκεκριμένα, από την Τετάρτη 10 Απριλίου αρχίζει η μηδενική συμμετοχή σε διαγνωστικές εξετάσεις για μια σειρά ασθενειών.

Με βάση τις ρυθμίσεις του νέου Κανονισμού Παροχών του ΕΟΠΥΥ οι εξετάσεις πρέπει να εκτελούνται:

  • Έως 3 εβδομάδες από την ημερομηνία έκδοσής τους, όταν εκτελούνται σε ιδιώτες συμβεβλημένους παρόχους (ιδιωτικά εργαστήρια και διαγνωστικά κέντρα)
  • Έως 8 εβδομάδες από την ημερομηνία έκδοσής τους, όταν εκτελούνται σε δημόσιες δομές (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Πολυιατρεία κ.λ.π.)

Οι χρόνοι αυτοί πάντως αλλά και το ίδιο το σύστημα για τις διαγνωστικές εξετάσεις αναμένεται να αλλάξει έως το τέλος του έτους, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου Υγείας.Μέχρι τότε όμως αλλάζουν άμεσα οι συμμετοχές για τους ασθενείς.

  • 15% επί της εκάστοτε τιμής αποζημίωσης, όταν τα παραπεμπτικά εκτελούνται σε ιδιώτες συμβεβλημένους παρόχους
  • 5% επί της εκάστοτε τιμής αποζημίωσης για τους ασφαλισμένους που λαμβάνουν επίδομα ΕΚΑΣ, όταν τα παραπεμπτικά εκτελούνται σε ιδιώτες συμβεβλημένους παρόχους

Ορισμένες κατηγορίες ασθενών δε θα καταβάλλουν καμία συμμετοχή για διαγνωστικές εξετάσεις.

Ειδικότερα προβλέπεται μηδενική συμμετοχή για τις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Παραπεμπτικά που εκτελούνται σε ιδιώτες συμβεβλημένους παρόχους για ασφαλισμένους που πάσχουν από μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική νόσο, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και είναι σε θεραπεία υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν διενεργήσει μεταμόσχευση.
  • Παραπεμπτικά που εκτελούνται σε ιδιώτες συμβεβλημένους παρόχους για ασφαλισμένους που έχουν πιστοποιημένη αναπηρία για οποιαδήποτε πάθηση 80% και άνω από ΚΕΠΑ.
  • Παραπεμπτικά που εκτελούνται σε δημόσιες δομές.