11 Απριλίου 2019

Ο εθελοντής του μήνα – Μάρτιος 2019

Εικόνα για το άρθρο “Ο εθελοντής του μήνα – Μάρτιος 2019”

Κωνσταντίνος Μπασιάς

Αγαπημένη Φράση:
Αύριο είναι μία νέα μέρα!

Ευχαριστούμε τον Κωνσταντίνο για τη συμμετοχή του στην ομάδα εργασίας στο δρόμο και στη γραμματειακή υποστήριξη του Checkpoint της Θεσσαλονίκης.