Ο εθελοντής του μήνα – Μάρτιος 2019

Κωνσταντίνος Μπασιάς

Αγαπημένη Φράση:
Αύριο είναι μία νέα μέρα!

Ευχαριστούμε τον Κωνσταντίνο για τη συμμετοχή του στην ομάδα εργασίας στο δρόμο και στη γραμματειακή υποστήριξη του Checkpoint της Θεσσαλονίκης.