19 Απριλίου 2019

Οι πρωτοβουλίες μας για την υποστήριξη των τρανς ατόμων που εργάζονται στο σεξ

Εικόνα για το άρθρο “Οι πρωτοβουλίες μας για την υποστήριξη των τρανς ατόμων που εργάζονται στο σεξ”

Το πρόγραμμα «TransR-Trans Sex Workers Rights are Human Rights» έχει στόχο να συμβάλλει στην αναγνώριση, στην πλήρη εφαρμογή και στη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των τρανς εργαζόμενων στο σεξ (ΤΕΣ) στην Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Αυστρία, την Ιταλία και την Ισπανία.

Στην πρόσφατη συνάντηση εκπροσώπων της κοινοπραξίας του προγράμματος TransR στις 27-29 Μαρτίου στην Αθήνα συζητήθηκαν οι επόμενες δράσεις και ο τρόπος υλοποίησής τους. Η συνάντηση διοργανώθηκε από την ομάδα του Red Umbrella Athens και του Συλλόγου «Θετική Φωνή» σε χώρο του τοπικού γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τους επόμενους μήνες θα δημιουργηθεί ένα ενημερωτικό βίντεο και θα υλοποιηθούν μία σειρά από εκπαιδευτικά σεμινάρια για τρανς εργαζόμενες/ους στο σεξ και για σχετιζόμενους επαγγελματίες-παρόχους υπηρεσιών. Επίσης, θα δημοσιευθεί ένα εκπαιδευτικό εγχειρίδιο σε 5 γλώσσες που θα είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα (transr.eu).

nor_vivid

Η ισότιμη συμμετοχή των ίδιων των τρανς εργαζόμενων στο σεξ στην υλοποίηση όλων των επιμέρους δράσεων του TransR τέθηκε από την αρχή ως προτεραιότητα και αποτελεί έναν ακόμα τρόπο ενδυνάμωσης, κοινωνικής ένταξης και προαγωγής ισότιμων ευκαιριών. Στη Ελλάδα, το στάδιο καταγραφής και διερεύνησης αναγκών υλοποιήθηκε την περίοδο Μαΐου-Ιουνίου 2018 από τις ομάδες δράσεων πεδίου (streetwork) με ημιδομημένες συνεντεύξεις κοινού ερωτηματολογίου σε 21 τρανς εργαζόμενες στο σεξ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποσπάσματα των συνεντεύξεων δημοσιεύονται στην καμπάνια “Trans Sex Workers Voices” στην επίσημη facebook σελίδα του προγράμματος TransR με στόχο την ευαισθητοποίηση ευρέως του κοινού για τη ζωή και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι τρανς εργαζόμενες στο σεξ. Μέλη της ομάδας του Red Umbrella Athens συνέλλεξαν πληροφορίες για την ισχύουσα νομοθεσία για τρανς εργαζόμενες στο σεξ και κατέγραψαν τα προβλήματα και τις ελλείψεις στην εφαρμογή. Την περίοδο Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2018 πραγματοποιήσαμε 2 στοχευμένες ομαδικές συζητήσεις «focus group» με 3 τρανς εργαζόμενες στο σεξ και με 8 επαγγελματίες που ασχολούνται με υπηρεσίες και θέματα που αφορούν τον εν λόγω πληθυσμό. Συνολικά, το υλικό καταγραφής και διερεύνησης αναγκών της κοινοπραξίας είναι ήδη υπό επεξεργασία σε συνδυασμό με τη διεθνή βιβλιογραφία, και τα πρώτα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν από τη Μ. Ξανθάκη στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας ΕΛΨΕ (15-19 Μαϊου 2019, Αλεξανδρούπολη). Σταδιακά θα δημοσιευθούν και άλλα αποτελέσματα και συμπεράσματα από την ποιοτική ανάλυση των δεδομένων τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά.

Όλες οι δράσεις του προγράμματος έχουν στεφθεί με επιτυχία και με μεγάλη αποδοχή από την κοινότητα των τρανς εργαζόμενων στο σεξ και οργανισμών (κρατικών και της Κοινωνίας των πολιτών) κυρίως γιατί διοργανώνονται με σεβασμό και ισότιμα με την κοινότητα αλλά και γιατί ποτέ μέχρι σήμερα δεν είχαν καταγραφεί πολύπλευρα τα ζητήματα που αφορούν συνολικά τη ζωή – και όχι μόνο την υγεία- των τρανς ανθρώπων που εργάζονται στη βιομηχανία του σεξ. Ο κοινωνικός αποκλεισμός, οι διακρίσεις, οι ελλείψεις σε υπηρεσίες με καταρτισμένο προσωπικό, η άνιση μεταχείριση στην εργασία και η έλλειψη ίσων ευκαιριών είναι ενδεικτικά μόνο κάποια θέματα των δυσμενών συνθηκών που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι τρανς εργαζόμενες στο σεξ στη χώρα μας. Όπως οι ίδιες ανέφεραν, είναι επιτακτική η ανάγκη για ενδυνάμωση των τρανς εργαζόμενων στο σεξ ώστε να συμμετέχουν ισότιμα σε όλες τις διαδικασίες (πολιτικές, υπηρεσίες, κτλ) που τις αφορούν. Επίσης, είναι σημαντικό να υπάρχουν εκπαιδεύσεις για τρανς ανθρώπινα δικαιώματα πανελλαδικής εμβέλειας σε κρατικές υπηρεσίες και εκπαιδευτικά ιδρύματα και να δημιουργηθούν ολοκληρωμένες, πολυθεματικές υπηρεσίες και παρεμβάσεις πρόληψης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης για τρανς ανθρώπους ή/και που εργάζονται στο σεξ.

Το TransR χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Προγράμματος Rights, Equality and Citizenship και είναι μία διακρατική συνεργασία 5 οργανισμών: APDES (Πορτογαλία), Hetaira (Ισπανία), Lefö (Αυστρία), MIT (Ιταλία) and Θετική Φωνή-Red Umbrella Athens (Ελλάδα).