Η εθελόντρια του μήνα – Μάιος 2019

Ζαχαρούλα Ηλιάδου

Αγαπημένη φράση:
Carpe diem

Ευχαριστούμε τη Ζαχαρούλα για την εθελοντική εργασία της στη γραμματεία του Checkpoint της Θεσσαλονίκης, στην ομάδα εργασίας στο δρόμο και σε εξωτερικές δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού.