26 Ιουνίου 2019

Ένωση Ασθενών Ελλάδας: Η κοινή φωνή των ασθενών για τις πολιτικές υγείας

Εικόνα για το άρθρο “Ένωση Ασθενών Ελλάδας: Η κοινή φωνή των ασθενών για τις πολιτικές υγείας”

Μία μακρά διαδρομή συνεργασίας, ζυμώσεων και ωρίμανσης φτάνει αυτές τις ημέρες σε ένα ιδιαίτερα κομβικό σημείο. Το όραμα για μία κοινή, μία δυνατή φωνή των ασθενών στην Ελλάδα όπως έχει αναδειχθεί ήδη από το πρώτο πανελλήνιο συνέδριο «Patients in Power» το 2012, γίνεται πλέον πραγματικότητα με την ίδρυση της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας.

Πρόκειται για μία αρχική πρωτοβουλία 30 συλλόγων και ομοσπονδιών από διαφορετικές θεραπευτικές κατηγορίες, η οποία αναπτύσσεται σε έξι πυλώνες:

  • Συνεργασία και συντονισμός των σωματείων για ζητήματα υγείας οριζόντιου ενδιαφέροντος
  • Προάσπιση των δικαιωμάτων των ληπτών υπηρεσιών υγείας και ενίσχυση του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών απέναντι σε θεσμούς
  • Συμμετοχή των ασθενών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για τις πολιτικές υγείας.
  • Δράσεις ευαισθητοποίησης της κοινωνίας.
  • Ενδυνάμωση των ασθενών και ανάπτυξη δεξιοτήτων των συλλόγων τους.
  • Προαγωγή και συμμετοχή στην επιστημονική έρευνα και τεκμηρίωση.

Το Health Daily συνάντησε και συνομίλησε με ορισμένους από τους πρωτεργάτες αυτής της προσπάθειας, τα εφτά μέλη της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής που έχει αναλάβει να οδηγήσει την Ένωση μέχρι την πρώτη γενική συνέλευση και την εκλογή του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.

Βρείτε εδώ το δημοσίευμα.