15 Ιουλίου 2019

Πες μας τη γνώμη σου για την Υπηρεσία Ενημέρωσης Συντρόφων!

Εικόνα για το άρθρο “Πες μας τη γνώμη σου για την Υπηρεσία Ενημέρωσης Συντρόφων!”

Τα Checkpoint σκοπεύουν να ενσωματώσουν μια νέα δωρεάν υπηρεσία που ονομάζεται “Partner Notification – Ενημέρωση Συντρόφων”. Η υπηρεσία αυτή θα δίνει τη δυνατότητα σε ωφελούμενους των δομών που μόλις διαγνώστηκαν με HIV λοίμωξη, να ενημερώσουν ανώνυμα και δωρεάν πρώην σεξουαλικούς συντρόφους τους για την πιθανή έκθεσή τους στον ιό, μέσω μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας και πιο συγκεκριμένα με την αποστολή ενός ανώνυμου αυτοματοποιημένου μηνύματος στο κινητό τους τηλέφωνο.
Στόχος της υπηρεσίας αυτής που απευθύνεται σε άνδρες που έχουν σεξουαλικές επαφές με άνδρες, είναι η έγκαιρη ενημέρωση όσων είναι πιθανό να έχουν εκτεθεί στον ιό, η μείωση των νέων και καθυστερημένων διαγνώσεων στη χώρα και η διευκόλυνση όσων εκ των ωφελούμενων δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν επώνυμα την οροθετικότητα τους στους σεξουαλικούς τους συντρόφους.
Θα ήταν σημαντική η συμβολή σας στο παρακάτω ανώνυμο ερωτηματολόγιο σκοπός του οποίου είναι η συλλογή στοιχείων που θα μας βοηθήσουν στην ορθή αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και του τρόπου λειτουργίας της παραπάνω υπηρεσίας.