2 Σεπτεμβρίου 2019

EMIS 2017: Τα αποτελέσματα της πανευρωπαϊκής έρευνας για τη σεξουαλική υγεία των gay ανδρών μόλις δημοσιεύθηκαν

Εικόνα για το άρθρο “EMIS 2017: Τα αποτελέσματα της πανευρωπαϊκής έρευνας για τη σεξουαλική υγεία των gay ανδρών μόλις δημοσιεύθηκαν”

H Πανευρωπαϊκή Έρευνα EMIS-2017 διερεύνησε παραμέτρους που σχετίζονται με τη σεξουαλική υγεία των ομοφυλόφιλων, των αμφιφυλόφιλων και άλλων ανδρών που έχουν σεξουαλικές επαφές με άνδρες σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ο γενικός στόχος της EMIS ήταν η δημιουργία δεδομένων χρήσιμων για το σχεδιασμό των προγραμμάτων πρόληψης και περίθαλψης για τον ιό HIV και των ΣΜΝ και την παρακολούθηση της εθνικής προόδου στον τομέα αυτό.

Συνολικά, περίπου 130.000 άτομα απάντησαν στην έρευνα το 2017. Παρακάτω κωδικοποιούμε ορισμένα από τα κύρια συμπεράσματα του πολυσέλιδου πονήματος των αποτελεσμάτων που δημοσιεύθηκε πρόσφατα.

Ηλικία

 • Υγεία: Οι συμμετέχοντες κάτω των 25 ετών είχαν περισσότερες πιθανότητες να αναφέρουν κακή ψυχική υγεία (άγχος, κατάθλιψη ή αυτοκτονικές τάσεις) και αν είχαν διαγνωστεί με HIV λοίμωξη, ήταν πιθανότερο να έχουν ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο. Η εξάρτηση από το αλκοόλ και η έκθεση σε ΣΜΝ ήταν συχνότερη σε άτομα ηλικίας 25-39 ετών.
 • Συμπεριφορά: Οι σεξουαλικές συμπεριφορές υψηλού ρίσκου ήταν πιο συνηθισμένες σε άτομα ηλικίας 40-64 ετών, τα οποία όμως χρησιμοποιούσαν συχνότερα προληπτικά εργαλεία όπως η PrEP. Ενώ οι κάτω των 25 ετών ήταν λιγότερο πιθανό να ακολουθήσουν σεξουαλικές πρακτικές υψηλού ρίσκου, η χρήση της PrEP σε αυτές τις ηλικίες είναι λιγότερο διαδεδομένη.
 • Ανάγκες: Οι συμμετέχοντες κάτω των 25 ετών είχαν υψηλότερα επίπεδα ανεκπλήρωτων αναγκών στους περισσότερους δείκτες.
 • Παρεμβάσεις: Οι πιο ηλικιωμένοι και οι νεότεροι συμμετέχοντες ήταν λιγότερο πιθανό να έχουν πρόσβαση σε παρεμβάσεις υποστήριξης. Τα άτομα κάτω των 25 ετών που διαγνώστηκαν με HIV ήταν λιγότερο πιθανό να είχαν επισκεφθεί το γιατρό τους κατά του τελευταίους 6 μήνες ή να είχαν εμβολιαστεί για ηπατίτιδα Α ή Β.

 

Φύλο

 • Υγεία: Οι cis άνδρες είχαν περισσότερες πιθανότητες να αναφέρουν ότι διαγνώστηκαν με HIV ή άλλα ΣΜΝ. Οι τρανς άνδρες είχαν περισσότερες πιθανότητες να αναφέρουν ότι βιώνουν άγχος, κατάθλιψη, αυτοκτονικές σκέψεις ή ότι έχουν εξάρτηση από το αλκοόλ.
 • Συμπεριφορά: Η υψηλή συχνότητα εναλλαγής συντρόφων ήταν λιγότερο συχνή δήλωση στους τρανς άνδρες. Η ενέσιμη χρήση ναρκωτικών δηλώθηκε εξίσου από cis και τρανς άνδρες, ωστόσο η πρώτη ομάδα ήταν πιο πιθανό να εμπλακεί σε πρακτικές chemsex.
 • Ανάγκες: Οι τρανς άνδρες είχαν τις μεγαλύτερες ανεκπλήρωτες ανάγκες σχεδόν σε όλους τους δείκτες.
 • Παρεμβάσεις: Η πρόσβαση στις παρεμβάσεις πρόληψης και θεραπείας ήταν μικρότερη στους τρανς άνδρες, οι οποίοι επιπλέον είχαν περισσότερες πιθανότητες να υποστούν ομοφοβική αντιμετώπιση στην καθημερινή ζωή τους.

 

Διάγνωση HIV

 • Υγεία: Η εμφάνιση ΣΜΝ και η κακή ψυχική υγεία ήταν πιο συχνές απαντήσεις μεταξύ των διαγνωσμένων ατόμων με HIV λοίμωξη.
 • Συμπεριφορά: Η σεξουαλική συμπεριφορά υψηλού ρίσκου, η ενέσιμη χρήση ναρκωτικών και η λήψη διεγερτικών ουσιών ήταν συχνότερες πρακτικές στους συμμετέχοντες που έχουν διαγνωστεί ως οροθετικοί.
 • Ανάγκες: Καμία από τις υπο-ομάδες των οροθετικών ατόμων δεν παρουσίασε ανεκπλήρωτες ανάγκες σε αξιοσημείωτο βαθμό.
 • Παρεμβάσεις: Οι συμμετέχοντες που δεν είχαν διαγνωστεί με HIV ήταν λιγότερο πιθανό να έχουν πρόσβαση σε παρεμβάσεις υγείας και υποστήριξης, συγκριτικά με τα οροθετικά άτομα.

 

Αποκάλυψη του σεξουαλικού προσανατολισμού

 • Υγεία: Η εξάρτηση από το αλκοόλ και η εμφάνιση λοιμώξεων είχαν μεγαλύτερη συχνότητα στους συμμετέχοντες που έκαναν πιο εύκολα coming out, ενώ η κακή ψυχική υγεία ήταν πιο συνηθισμένη στους συμμετέχοντες που δεν αποκαλύπτουν το σεξουαλικό τους προσανατολισμό.
 • Συμπεριφορά: Οι σεξουαλικές συμπεριφορές υψηλού ρίσκου, αλλά και η χρήση προληπτικών εργαλείων αναφέρθηκαν πιο συχνά από συμμετέχοντες που κάνουν coming out. Οι συμμετέχοντες που δεν κάνουν coming out ήταν λιγότερο πιθανό να λαμβάνουν αντιρετροϊκή θεραπεία εφόσον ήταν οροθετικοί ή PrEP για να μην εκτεθούν στον ιό.
 • Ανάγκες: Σε όλους σχεδόν τους δείκτες, οι ανεκπλήρωτες ανάγκες ήταν πιο συχνές στους συμμετέχοντες που δεν κάνουν coming out, καθώς είχαν χαμηλή αυτοεκτίμηση, πιο περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες, λιγότερη υποστήριξη και περισσότερες ανησυχίες.
 • Παρεμβάσεις: Οι συμμετέχοντες που δεν κάνουν coming out ήταν λιγότερο πιθανό να έχουν πρόσβαση σε παρεμβάσεις υποστήριξης.

 

Κατάσταση σχέσης

 • Υγεία: Τα άτομα εκτός σχέσης ήταν πιο πιθανό να μην είναι ευχαριστημένα από τη σεξουαλική τους ζωή, αλλά η εμφάνιση ΣΜΝ ήταν πιο συχνή στα άτομα που δήλωσαν ότι η κατάσταση της σχέσης τους είναι περίπλοκη. Οι συμμετέχοντες με σταθερό σύντροφο είχαν χαμηλότερα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης.
 • Συμπεριφορά: Τα άτομα που δεν έχουν σταθερή σχέση παρουσίασαν υψηλό μέσο αριθμό μη σταθερών συντρόφων και ήταν σχεδόν εξίσου πιθανό να αναφέρουν σεξουαλικές επαφές χωρίς προφυλακτικό, συγκριτικά με τα άτομα που έχουν σχέση.
 • Ανάγκες: Οι άνδρες χωρίς σταθερή σχέση ανέφεραν περισσότερες ανεκπλήρωτες ανάγκες.
 • Παρεμβάσεις: Οι ελεύθεροι άνδρες ανέφεραν πιο περιορισμένη πρόσβαση στις περισσότερες παρεμβάσεις, σε σύγκριση με τους συμμετέχοντες με σταθερό σύντροφο. Ενώ ο επιπολασμός του ιού HIV είναι υψηλότερος στους συμμετέχοντες σε μια σταθερή σχέση, τα οροθετικά άτομα χωρίς σύντροφο ήταν λιγότερο πιθανό να έχουν επισκεφθεί το γιατρό τους τους τελευταίους 6 μήνες και να έχουν μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο.

 

Μετανάστευση

 • Υγεία: Οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο ήταν πιθανότερο να αναφέρουν κακή ψυχική υγεία και εξάρτηση από το αλκοόλ, να έχουν πρόσφατα διαγνωστεί με HIV και να έχουν ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο.
 • Συμπεριφορά: Η συχνή εναλλαγή σεξουαλικών συντρόφων και η ενέσιμη χρήση ναρκωτικών δηλώθηκαν περισσότερο μεταξύ των συμμετεχόντων που είχαν μεταναστεύσει για να ζήσουν σε ένα πιο φιλελεύθερο περιβάλλον για την LGBT κοινότητα. Οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο είχαν περισσότερες πιθανότητες από το μέσο όρο να κάνουν ενέσιμη χρήση ναρκωτικών, αλλά ήταν λιγότερο πιθανό να λάβουν PrEP ή να ξεκινήσουν αντιρετροϊκή θεραπεία σε περίπτωση ορομετατροπής.
 • Ανάγκες: Στους περισσότερους δείκτες, οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο δήλωσαν συχνότερα ότι έχουν ανεκπλήρωτες ανάγκες.
 • Παρεμβάσεις: Επίσης, δήλωσαν συχνότερα ότι έχουν υποστεί κακοποίηση λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού και ήταν λιγότερο πιθανό να γίνουν αποδέκτες πληροφόρησης σχετικά με το ασφαλέστερο σεξ και τη σεξουαλική τους υγεία.

 

Ενέσιμα ναρκωτικά και chemsex

 • Υγεία: Όλα τα ΣΜΝ είχαν μεγαλύτερη συχνότητα μεταξύ των ατόμων που κάνουν ενέσιμη χρήση, σε σύγκριση με τα άτομα που δεν κάνουν. Επίσης, η συγκεκριμένη ομάδα ήταν πιο πιθανό να έχει διαγνωστεί με HIV κατά τους τελευταίους 12 μήνες.
 • Συμπεριφορά: Οι συμμετέχοντες που έκαναν ενέσιμη χρήση είχαν πολύ μεγαλύτερο αριθμό σεξουαλικών συντρόφων και ήταν πολύ πιο πιθανό να εμπλακούν σε σεξουαλικές πρακτικές υψηλού ρίσκου. Επίσης ήταν πιο πιθανό να χρησιμοποιούν PrEP.
 • Ανάγκες: Τα άτομα που έκαναν ενέσιμη χρήση ήταν περισσότερο ενημερωμένα για τον ιό HIV, το U=U, τα ΣΜΝ, την PEP, την PrEP και τις ιογενείς ηπατίτιδες, σε σύγκριση με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες.
 • Παρεμβάσεις: Επίσης είχαν πρόσβαση σε περισσότερες παρεμβάσεις υποστήριξης. Κατά τους τελευταίους 12 μήνες, ήταν πιο πιθανό να έχουν εξεταστεί για τον ιό HIV και οι διαγνωσμένοι ήταν πιο πιθανό να έχουν μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο. Τέλος, ήταν πιθανότερο να είχαν υποβληθεί σε εμβολιασμό κατά της ηπατίτιδας Α και Β και σε διαγνωστικές εξετάσεις για άλλα ΣΜΝ.

 

Εργασία στο σεξ

 • Υγεία: Οι εργαζόμενοι στο σεξ είχαν περισσότερες πιθανότητες να αντιμετωπίσουν εμφάνιση ΣΜΝ, αναδεικνύοντας την ανάγκη στοχευμένων παρεμβάσεων στη συγκεκριμένη ομάδα.
 • Συμπεριφορά: Επίσης, είχαν περισσότερες πιθανότητες να εμπλακούν σε σεξουαλικές συμπεριφορές υψηλού ρίσκου, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ναρκωτικών. Μεταξύ των οροαρνητικών, η λήψη PrEP ήταν συχνότερη σε σχέση με άτομα που δεν εργάζονται στο σεξ. Ωστόσο, μεταξύ των ατόμων με HIV, η λήψη αντιρετροϊκής θεραπείας ήταν λιγότερο συχνή.
 • Ανάγκες: Οι εργαζόμενοι στο σεξ είχαν περισσότερες πιθανότητες να δηλώσουν ανεκπλήρωτες ανάγκες. Επίσης ανησυχούν περισσότερο για τη χρήση ναρκωτικών και για το ασφαλέστερο σεξ. Τέλος αναφέρουν έλλειψη κοινωνικής υποστήριξης.
 • Παρεμβάσεις: Η συγκεκριμένη ομάδα ανέφερε συχνότερα ότι έχει υποστεί ομοφοβική κακοποίηση. Παρόλο που ήταν πιο πιθανό να έχουν εξεταστεί για τη σεξουαλική τους υγεία, τα εργαζόμενα άτομα στο σεξ δήλωσαν λιγότερο συχνά ότι είναι εμβολιασμένα για τις ηπατίτιδες A και B.

 

Βρείτε εδώ τα αναλυτικά συμπεράσματα της έρευνας.