11 Σεπτεμβρίου 2019

Συμμετέχουμε στο συνέδριο “Science behind Addictions” στην Κύπρο

Εικόνα για το άρθρο “Συμμετέχουμε στο συνέδριο “Science behind Addictions” στην Κύπρο”

Η Θετική Φωνή συμμετέχει στο 1ο Συνέδριο της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου που πραγματοποιείται στις 11 και 12 Σεπτεμβρίου στη Λευκωσία. Η ομιλία του Μάριου Ατζέμη έχει τίτλο «Τίποτα για μας, χωρίς εμάς- Η σημασία της ανάμιξης ομότιμων στη Μείωση της Βλάβης» και περιλαμβάνεται στην ενότητα “Βέλτιστες πρακτικές στον τομέα Μείωσης της Βλάβης” .

Το συνέδριο το οποίο διεξάγεται για πρώτη φορά στην Κύπρο αποτελεί τη σημαντικότερη ευκαιρία επιστημονικής επικοινωνίας σε ευρύτερο πλαίσιο των επαγγελματιών στον τομέα και αποσκοπεί να εμπλουτίσει και να διευρύνει την οπτική όλων των εμπλεκόμενων μερών στο πώς διάφορες ειδικότητες και προσεγγίσεις μπορούν να συμβάλουν στην προώθηση ενός συνεκτικού και ολοκληρωμένου πλαισίου πρόληψης και αντιμετώπισης της εξάρτησης. Περαιτέρω, μέσα από τη συμμετοχή διακεκριμένων ομιλητών από την Κύπρο και το εξωτερικό οι οποίοι καλούνται να μεταφέρουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους μέσα από ενδιαφέροντα, ποικιλόμορφα στρογγυλά τραπέζια και διαλέξεις, προσδοκεί σε ένα δημιουργικό διάλογο σε επίκαιρα θέματα.