10 Οκτωβρίου 2019

O εθελοντής του μήνα | Σεπτέμβριος 2019

Εικόνα για το άρθρο “O εθελοντής του μήνα | Σεπτέμβριος 2019”

Νίκος Παρασκευόπουλος

Αγαπημένη φράση:
Ψυχούλες μου…κοιμηθείτε. Δεν θα στείλει!

Ευχαριστούμε τον Νίκο για την εθελοντική εργασία του και την πολύτιμή βοήθειά του στις δράσεις του Checkpoint και του γραφείου της Θετικής Φωνής στη Θεσσαλονίκη.