9 Ιανουαρίου 2020

Η Θετική Φωνή καλεί την Πολιτεία να διασφαλίσει την πρόσβαση των ατόμων μη ελληνικής εθνικότητας με HIV λοίμωξη στην αντιρετροϊκή θεραπεία

Εικόνα για το άρθρο “Η Θετική Φωνή καλεί την Πολιτεία να διασφαλίσει την πρόσβαση των ατόμων μη ελληνικής εθνικότητας με HIV λοίμωξη στην αντιρετροϊκή θεραπεία”

Με επιστολή της προς τα συναρμόδια Υπουργεία Εργασίας, Υγείας και Εσωτερικών, η Θετική Φωνή καλεί την κυβέρνηση να διασφαλίσει την πρόσβαση στην αντιρετροϊκή θεραπεία των ατόμων μη ελληνικής εθνικότητας που διαβιούν στη χώρα μας και έχουν διαγνωσθεί με HIV λοίμωξη.

Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο επιδημιολογικό δελτίο του Ε.Ο.Δ.Υ., κατά το πρώτο δεκάμηνο του 2019, το 43% των νέων διαγνώσεων HIV στην Ελλάδα αφορούσε σε πρόσφυγες και μετανάστες (204 άτομα). Βάσει του ισχύοντος καθεστώτος, οι Μονάδες Λοιμώξεων αδυνατούν να χορηγήσουν αντιρετροϊκή θεραπεία σε αλλοδαπούς που δεν διαθέτουν ΑΜΚΑ, με αποτέλεσμα να απειλείται η υγεία και η ζωή τους.

Η διασύνδεση στη φροντίδα και η άμεση έναρξη αντιρετροϊκής αγωγής των οροθετικών ατόμων που διαβιούν στην ελληνική επικράτεια δεν αποτελεί μόνο υποχρέωση της χώρα μας βάσει της εθνικής νομοθεσίας και των υποχρεώσεών της σύμφωνα με το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο, αλλά συνιστά και ένα εξέχον ζήτημα δημόσιας υγείας. Βάσει της επιστημονικής τεκμηρίωσης, τα άτομα με HIV λοίμωξη που λαμβάνουν αντιρετροϊκή θεραπεία και επιτυγχάνουν καταστολή του ιικού φορτίου σε μη ανιχνεύσιμα επίπεδα, καθίστανται μη μεταδοτικά. Επομένως, η διασφάλιση της πρόσβασής τους στην αγωγή δρα προληπτικά και αποτρέπει τη μετάδοση του ιού HIV.

Στο παραπάνω πλαίσιο και σε συνέχεια της ερμηνευτικής εγκυκλίου (ΑΔΑ: ΩΣΙΙ465Θ1Ω-ΑΙΥ) με οδηγίες προς τα ΚΕΠ και τον ΕΦΚΑ για τη διαδικασία χορήγησης ΑΜΚΑ, καλούμε το Υπουργείο Εργασίας και τα συναρμόδια υπουργεία να προβούν όπως έχουν δεσμευθεί σε διευκρινιστική εγκύκλιο που θα εξειδικεύει τα ζητήματα χορήγησης ΑΜΚΑ σε άτομα που έχουν καταθέσει αίτηση ασύλου ή διεθνούς προστασίας.

Σε κάθε περίπτωση, η Ελληνική Πολιτεία οφείλει να αντιληφθεί στην πράξη ότι η αναχαίτιση της επιδημίας HIV περνά μέσα από την καθολική πρόσβαση στη θεραπεία κάθε οροθετικού ατόμου που ζει στην ελληνική επικράτεια, ανεξάρτητα από το φύλο, την καταγωγή ή το καθεστώς παραμονής του στη χώρα. Πρόκειται για ένα αδιαπραγμάτευτο ζήτημα δημοσίου συμφέροντος.