Ο εθελοντής του μήνα | Ιανουάριος 2020

Γιάννης Γκουτιούδης

Αγαπημένη φράση:
Κάθε γνωριμία, έχει να σου μάθει κάτι καινούριο.

Ευχαριστούμε τον Γιάννη για την συμμετοχή του στη γραμματεία στο Checkpoint της Θεσσαλονίκης και για την υποστήριξή του το Street Work και στις εξωτερικές δράσεις του συλλόγου.