13 Φεβρουαρίου 2020

Ο εθελοντής του μήνα | Ιανουάριος 2020

Εικόνα για το άρθρο “Ο εθελοντής του μήνα | Ιανουάριος 2020”

Γιάννης Γκουτιούδης

Αγαπημένη φράση:
Κάθε γνωριμία, έχει να σου μάθει κάτι καινούριο.

Ευχαριστούμε τον Γιάννη για την συμμετοχή του στη γραμματεία στο Checkpoint της Θεσσαλονίκης και για την υποστήριξή του το Street Work και στις εξωτερικές δράσεις του συλλόγου.