3 Μαρτίου 2020

Ο εθελοντής του μήνα | Φεβρουάριος 2020

Εικόνα για το άρθρο “Ο εθελοντής του μήνα | Φεβρουάριος 2020”

Κώστας Ορφανουδάκης

Αγαπημένη φράση: Έχω και μπεμβέ, πάμε μια βόλτα;

Ευχαριστούμε τον Κώστα για τη συμμετοχή του στη δράση της παγκόσμιας ημέρας προφυλακτικού, στη γραμματεία του Checkpoint και στις εξωτερικές δράσεις του συλλόγου.