24 Ιουνίου 2020

Η Θετική Φωνή πραγματοποίησε συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ε.Κ.Κ.Α. στο πλαίσιο κύκλου συναντήσεων με οργανώσεις και φορείς της LGBTQI+ κοινότητας

Εικόνα για το άρθρο “Η Θετική Φωνή πραγματοποίησε συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ε.Κ.Κ.Α. στο πλαίσιο κύκλου συναντήσεων με οργανώσεις και φορείς της LGBTQI+ κοινότητας”

Την Τρίτη 23 Ιουνίου 2020, ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος “Θετική Φωνή” στο πλαίσιο κύκλου συναντήσεων που πραγματοποίησε το Ε.Κ.Κ.Α. με οργανώσεις και φορείς της LGBTQI+ κοινότητας, συναντήθηκε με τον κ. Βαλάντη Παπαθανασίου, Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.). Το θέμα της συζήτησης ήταν η δημιουργία μίας δομής, ενός hub που θα παρέχει υποστήριξη στα LGBTQΙ+ άτομα.

Το Rainbow Hub θα είναι στα πρότυπα των Rainbow Houses της Ευρώπης και θα στεγάζει οργανώσεις της LGBTQI+ κοινότητας. Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα ασφαλές καταφύγιο που θα αποτελεί κέντρο πληροφοριών και υποδοχής για τα μέλη αυτής της κοινότητας. Μία από τις ιδέες του Πρόεδρου, που στοχεύει στην αύξηση της ορατότητας των ευάλωτων ομάδων και εναρμονίζεται πλήρως με τις δράσεις, τους σκοπούς και την αποστολή του Ε.Κ.Κ.Α. είναι το Rainbow Hub να παρέχει:

  • Ενημέρωση για νομικά ζητήματα
  • Ψυχολογική υποστήριξη
  • Υποστήριξη των ηλικιωμένων ατόμων LGBTQΙ+
  • Ενδυνάμωση
  • Εξετάσεις και διασυνδέσεις για νοσήματα όπως ο HIV και οι ηπατίτιδες B, C
  • Κοινωνικοπολιτιστικές δραστηριότητες
  • Ομάδες εργασίας για ζητήματα που αφορούν την κοινότητα
  • Εκπαιδεύσεις σε LGBTQI+ άτομα, στις οικογένειες τους αλλά και στον ευρύ πληθυσμό

Το Rainbow Hub θα είναι ένα σημείο αναφοράς της κοινότητας και των ανθρώπων της, που πέρα από όλες τις προαναφερθείσες υπηρεσίες, θα αποτελεί και ένα σημείο συνάντησης όπου θα μπορούν όλες και όλοι να απολαύσουν ένα καφέ και να συζητήσουν.

Η Θετική Φωνή χαιρετίζει την πρωτοβουλία του κ. Παπαθανασίου και θα βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το Ε.Κ.Κ.Α. με στόχο την υλοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας και την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Ε.Κ.Κ.Α. και όλων των οργανώσεων της LGBTQΙ+ κοινότητας.