30 Ιουνίου 2020

Υπογράφηκε το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Ε.Κ.Κ.Α. και των LGBTQI+ οργανώσεων

Εικόνα για το άρθρο “Υπογράφηκε το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Ε.Κ.Κ.Α. και των LGBTQI+ οργανώσεων”

Την Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 στις 11:00 η ώρα το πρωί, υπογράφηκε το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των εκπροσώπων των LGBTQI+ οργανώσεων και του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.). Το μνημόνιο από την πλευρά των οργανώσεων το υπέγραψαν ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος “Θετική Φωνή”, η Colour Youth, οι Proud Seniors Greece και οι Οικογένειες Ουράνιο Τόξο υπό την παρουσία του κ. Βαλάντη Παπαθανασίου, Προέδρου του Ε.Κ.Κ.Α. και του κ. Γιώργου Σταμάτη, Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας.

Η πρωτοβουλία του κ. Παπαθανασίου για το εν λόγω μνημόνιο, υλοποιήθηκε αφού πραγματοποιήθηκαν μία σειρά συναντήσεων μεταξύ του Εθνικού Κέντρου και των οργανώσεων της LGBTQI+ κοινότητας. Συμφώνησαν όλοι μαζί να κάνουν αμοιβαία αποδεκτή αυτή τη συνεργασία με σκοπό την προάσπιση και διαφύλαξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της εξασφάλιση της ολιστικής παρέμβασης σε ευάλωτα LGBTQI+ άτομα λαμβάνοντας υπόψη:

  • Την ανάγκη για συνεργασία ανάμεσα στα μέρη με στόχο την ευαισθητοποίηση των φορέων της κοινωνίας, με σκοπό την ενίσχυση των υπηρεσιών υποστήριξης των ευάλωτων LGBTQI+ ατόμων.
  • Την ανάγκη για συνεργασία ανάμεσα στα μέρη για δράσεις επιμόρφωσης και ενημέρωσης σε ζητήματα σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας/έκφρασης φύλου.
  • Την ανάγκη για συνεργασία ανάμεσα στα συμβαλλόμενα μέρη με σκοπό την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της κοινής γνώμης σε θέματα βίας και διακρίσεων σε βάρος των LGBTQI+ ατόμων.