23 Σεπτεμβρίου 2020

Ομάδες Αυξημένου Κινδύνου & Απουσία από Εργασία

Εικόνα για το άρθρο “Ομάδες Αυξημένου Κινδύνου & Απουσία από Εργασία”

Η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16316/ και ημέρα δημοσίευσης την 20η Σεπτεμβρίου 2020, στάλθηκε από όλες τις Υγειονομικές Περιφέρειες Ελλάδος (Υ.Π.Ε.) σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας με θέμα “Μέτρα και Ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του Κορωνοϊού”. 

Μετά από τις εισηγήσεις της αρμόδιας επιτροπής της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 εκδόθηκε κοινή υπουργική απόφαση με αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446 στις 17 Σεπτεμβρίου 2020 με θέμα “Καθορισμός Ομάδων Αυξημένου Κινδύνου” 

Στην εν λόγω απόφαση επανακαθορίζονται οι Ομάδες Αυξημένου Κινδύνου και σύμφωνα με την εγκύκλιο επανακαθορίζονται οι προϋποθέσεις ειδικής άδειας απουσίας των ομάδων αυτών.

Ως Ομάδες Αυξημένου Κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19 ορίζονται πλέον από 18 Σεπτεμβρίου 2020 συνολικά οι κάτωθι:

 1. Άτομα με μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου που λαμβάνουν δύο ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα.
 2. Άτομα με μεταμόσχευση μυελού των οστών το τελευταίο έτος ή που λαμβάνουν δύο ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα.
 3. Άτομα με διάγνωση νεοπλασίας, που βρίσκονται υπό χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία, ή ανοσοθεραπεία.
 4. Άτομα με αιματολογικές κακοήθειες (λευχαιμία, λέμφωμα ή μυέλωμα) που βρίσκονται υπό χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία.
 5. Άτομα με βαριά πνευμονοπάθεια (κυστική ίνωση, σοβαρού βαθμού άσθμα, σοβαρού βαθμού χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, ασθενείς σε μόνιμη οξυγονοθεραπεία για άλλες αναπνευστικές παθήσεις) κ.λπ.
 6. Άτομα με κληρονομικές ανοσοανεπάρκειες ή δρεπανοκυτταρική αναιμία ή πολυμεταγγιζόμενα.
 7. Άτομα που λαμβάνουν υψηλές δόσεις κορτικοειδών ή δύο ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα.
 8. Γυναίκες που κυοφορούν.
 9. Άτομα με HIV λοίμωξη και CD4 ≤ 200/μL.
 10. Άτομα με σοβαρή καρδιοπάθεια, ή και άτομα με χρόνια καρδιαγγειακά νοσήματα.
 11. Άτομα με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, που υποβάλλονται σε εξωνεφρική κάθαρση.

Ως υπάλληλοι που υπάγονται σε ομάδες αυξημένου κινδύνου καθορίζονται και υπάλληλοι που υπάγονται σε δύο τουλάχιστον από τις κατωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις:

 1. Άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών.
 2. Άτομα με αρρύθμιστο διαβήτη.
 3. Άτομα με χρόνια πνευμονοπάθεια που δεν εμπίπτουν στη κατηγορία 5 πάνω.
 4. Άτομα που παρουσιάζουν βαριές νευρολογικές/νευρομυϊκές παθήσεις (Πάρκινσον κλπ.)
 5. Άτομα με σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια
 6. Άτομα με υψηλό δείκτη μάζας σώματος (BMI > 40).
 7. Άτομα με ανθεκτική αρτηριακή υπέρταση παρά τη μέγιστη αγωγή.
 8. Άτομα που λαμβάνουν χρονίως χαμηλές δόσεις κορτικοειδών ή ανοσοκατασταλτικό φάρμακο.
 9. Άτομα με μεταμόσχευση ή διάγνωση νεοπλαστικής νόσου την τελευταία 5ετία που δεν εμπίπτουν στους όρους 1-4 παραπάνω.

Οι υπάλληλοι που εμπίπτουν στις ανωτέρω ομάδες αυξημένου κινδύνου δύναται κατόπιν αίτησής τους να απουσιάζουν δικαιολογημένα με ειδική άδεια απουσίας. Για την χορήγηση της ειδικής άδειας απουσίας απαιτείται αιτιολογημένη γνωμάτευση από τον θεράποντα ιατρό σχετικής ειδικότητας ή από ιατρό σχετικής ειδικότητας υγειονομικής δομής.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε την εγκύκλιο εδώ.