30 Σεπτεμβρίου 2020

Σοβαρά εμπόδια στην πρόσβαση ατόμων που ζουν με HIV στις εξετάσεις ιικού φορτίου και γονοτυπικής αντοχής

Εικόνα για το άρθρο “Σοβαρά εμπόδια στην πρόσβαση ατόμων που ζουν με HIV στις εξετάσεις ιικού φορτίου και γονοτυπικής αντοχής”

Την Τρίτη 29 Σεπτέμβριου 2020, πραγματοποιήθηκε η Συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση έρευνας που διεξήγαγε η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS (Ε.Ε.Μ.Α.Α.) και o Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδας “Θετική Φωνή” με την επιστημονική ευθύνη του Καθηγητή Κυριάκου Σουλιώτη, σύμφωνα με την οποία, η πρόσβαση στις απαραίτητες εξετάσεις για την διαχείριση της HIV λοίμωξης είναι δυσχερής και αποκλίνει από τις διεθνείς Κατευθυντήριες οδηγίες.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 26 Λοιμωξιολόγων και 154 ατόμων με HIV, μέλη του Συλλόγου. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο 15 Δεκεμβρίου 2019 έως 15 Ιανουαρίου 2020 στους ιατρούς και 10 Δεκεμβρίου 2019 έως 10 Ιανουαρίου 2020 στα άτομα με HIV.


Σύμφωνα με τα όσα κατέγραψε η έρευνα σε Λοιμωξιολόγους σχετικά με τον έλεγχο του ιικού φορτίου, η πρόσβαση στην εξέταση πραγματοποιείται με σημαντικά εμπόδια για 1 στα 2 άτομα κατά τη φάση της παρακολούθησης ενώ περίπου 1 στα 4 άτομα δεν έχει καθόλου πρόσβαση. Αντίστοιχα, το 35% των ατόμων που ζουν με HIV δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν εμπόδια ως προς τη διενέργεια της εξέτασης για τον έλεγχο του ιικού φορτίου, με τα άτομα που έχουν διαγνωστεί μετά το 2015 να αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα εμπόδια έναντι όσων διαγνώστηκαν πριν από το 2015 (33,9% έναντι 21,51% αντίστοιχα).

Η πρόσβαση στην εξέταση φαίνεται να επηρεάζεται και από τον τόπο διαμονής, καθώς το 30,2% των ατόμων που διαμένουν εκτός Αττικής δηλώνουν ότι δεν πραγματοποίησαν την εξέταση μετά την διάγνωσή τους (έναντι 14,4% που διαμένουν στην Αττική), ενώ 1 στα 4 άτομα έχουν να πραγματοποιήσουν την εξέταση περισσότερο από 1 χρόνο.

Όσον αφορά την εξέταση γονοτυπικής αντοχής, οι Λοιμωξιολόγοι εκτιμούν ότι το 54% των πρωτοθεραπευμένων και το 48% των προθεραπευμένων δεν έχουν καθόλου πρόσβαση, ενώ περιορισμένη πρόσβαση έχουν το 37,5% και 44% των ασθενών τους αντίστοιχα.

 

Τέλος, περίπου 1 στους 2 λοιμωξιολόγους δηλώνει ότι διαθέτει δεδομένα γονοτυπικής αντοχής μόλις για το 15% των ατόμων που έχουν διαγνωσθεί με HIV μετά το 2015.

Σε ερώτηση του καθηγητή, κ. Κυριάκου Σουλιώτη για το πόσο δύσκολο είναι να λυθεί τελικά ένα θέμα που δεν λύεται τα τελευταία 5 χρόνια, ο κ. Μάριος Λαζανάς, Πρόεδρος Δ.Σ. της Ε.Ε.Μ.Α.Α. είπε: “Λυπάμαι για αυτό που θα πω, αλλά η Ε.Ε.Μ.Α.Α. και η Θετική Φωνή, έχουμε λιώσει τα παπούτσια μας στα πήγαινε-έλα στα Υπουργεία και στον Ε.Ο.Δ.Υ. και κάθε φορά υπόσχονταν και στο τέλος δεν λυνόταν τίποτα. Το τεράστιο θέμα της γραφειοκρατίας όπως και η αποτυχία της ολοκλήρωσης της προσπάθειας -με πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας- για τη συμμετοχή των ιδιωτικών εργαστηρίων σε αυτό τον αγώνα όπου θα μπορούσαν να πραγματοποιούνται εξετάσεις ανώνυμα -χωρίς την πληρωμή από τους ασφαλισμένους αλλά από τα ασφαλιστικά ταμεία- είναι κάποια από τα σημαντικά προβλήματα.”

Με τη σειρά του ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Θετικής Φωνής, Νίκος Δέδες είπε: ” Η εικόνα που παρουσιάζεται στην έρευνα είναι πολύ πιο ευνοϊκή από αυτό που συμβαίνει στη πραγματικότητα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ε.Ο.Δ.Υ. έως σήμερα έχουν διαγνωσθεί 18.000 άτομα στην Ελλάδα που από αυτούς οι 3.000 έχασαν την μάχη με τη ζωή. Συμπερασματικά υπάρχουν 15.000 οροθετικοί, που χρειάζονται κάθε χρόνο δύο εξετάσεις ιικού φορτίου. Το αποτέλεσμα αυτής της πράξης είναι 30.000 εξετάσεις. Ξέρετε πόσες εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν το 1ο εξάμηνο του 2020 σύμφωνα με στοιχεία του ΕΚΑΡ; Μόλις 518. Είναι ανέκδοτο η παρακολούθηση του ιικού φορτίου και για αυτό ευθύνεται το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟ.Δ.Υ.”

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε και το Press Release