Εθελοντής του μήνα | Οκτώβριος 2020

Ιωάννης Σορώτος

Αγαπημένη φράση: “Να έχουμε πάντα τη δύναμη να επιλέγουμε”

Ευχαριστούμε πολύ για την πολύτιμη βοήθεια του, στη γραμματεία του Checkpoint στην Αθήνα!