30 Νοεμβρίου 2020

HIV Outcomes | Στο επίκεντρο η καλή ψυχική υγεία των ατόμων που ζουν με HIV

Εικόνα για το άρθρο “HIV Outcomes | Στο επίκεντρο η καλή ψυχική υγεία των ατόμων που ζουν με HIV”

Την 1η Δεκεμβρίου 2020 -Παγκόσμια Ημέρα για το AIDS- θα πραγματοποιηθεί στις 11.00 π.μ.-1.30 μ.μ. (ώρα Ελλάδας) το Συνέδριο με τίτλο “Delivering good mental health for people living with HIV”.

Βασικό συστατικό της ευημερίας των ανθρώπων που ζουν με τον HIV είναι η ψυχική τους υγεία – ειδικά όταν αντιμετωπίζουν προκλήσεις που σχετίζονται με τον HIV, το στίγμα και τις διακρίσεις καθ ‘όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Αυτό το συνέδριο στοχεύει να διερευνήσει ποιες πολιτικές απαιτούνται για τη βελτίωση της ψυχικής υγείας των ατόμων που ζουν με HIV, βελτιώνοντας έτσι τη συνολική υγεία και την ποιότητα ζωής τους.

Εκ μέρους της Θετικής Φωνής συμμετέχει ο Νίκος Δέδες, που είναι o ένας από τους συντονιστές του Συνεδρίου.

Στο συνέδριο επίσης συμμετέχουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων, ο Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη και ο Ειδικός Σύμβουλος του Εκτελεστικού Διευθυντή του UNAIDS.

H πανευρωπαϊκή δράση “HIV Outcomes” διακηρύσσει την αξία της ευημερίας, της προαγωγής της πρόληψης, της αντιμετωπίσης των συνοδών νοσημάτων και της εξάλειψης του στιγματισμού και των διακρίσεων, με σκοπό τη βελτίωση της ζωής των οροθετικών ατόμων. Η κοινή πρωτοβουλία στοχεύει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που αναδύονται από το αυξημένο προσδόκιμο ζωής, επιδιώκοντας τη βελτίωση των αποτελεσμάτων της υγείας και της ποιότητας ζωής των ανθρώπων που ζουν με τον ιό HIV, σε ένα μακροπρόθεσμο ορίζοντα.