ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΝΟΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Οι συντονισμένες προσπάθειές μας φέρνουν τα πρώτα θετικά αποτελέσματα! Μετά τις πρώτες επαφές με στελέχη του Υπουργείου το Νοέμβριο του 2012, την κατάθεση κοινού αιτήματος με το ΚΖ προς τους Υπουργούς Εργασίας και Υγείας, μετά από συνάντηση με τον Πρόεδρο της ΕΣΑμεΑ και τέλος μετά από συναντήσεις της Θετικής Φωνής με την Γενική Γραμματέα Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας έχουμε στα χέρια μας την εγκύκλιο, που μόλις υπέγραψε η τελευταία, σχετικά με την καταβολή του επιδόματος σε νέους οροθετικούς αλλά και σε όσους έχει ανασταλεί επειδή εκκρεμεί γνωμάτευση από τα ΚΕΠΑ.

Στην εγκύκλιο από 26/3/2013 με Θέμα “Καταβολή επιδομάτων σε δικαιούχους προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ”:
Η παράγραφος 2 αναφέρει: Μέχρι την έκδοση των νέων κοινών υπουργικών αποφάσεων, όπου θα καθορίζονται οι νέοι όροι και τα κριτήρια αναπηρίας για την ένταξη στα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ ισχύει το υπάρχον κανονιστικό πλαίσιο …Συνεπώς σε προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης (όπως πχ Συγγενούς Αιμολυτικής Αναιμίας-Συγγενούς Αιμορραγικής Διάθεσης- AIDS, ινσουλοεξαρτώμενου διαβήτη, Χανσενικών,Κωφαλαλίας), αρκεί η πιστοποίηση της πάθησης ή της αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α. και δεν απαιτείται η αναγραφή του ποσοστού αναπηρίας για την χορήγηση του επιδόματος. Στους δικαιούχους που ανεστάλη η χορήγηση του επιδόματος με αυτήν την αιτιολογία, το επίδομα καταβάλλεται αναδρομικά από την ημέρα που ανεστάλη.

Η παράγραφος 3 αναφέρει: Στην περίπτωση που τυχόν, μετά την έκδοση του νέου κανονιστικού πλαισίου, η κατατεθειμένη από τον δικαιούχο γνωμάτευση του ΚΕ.Π.Α δεν πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το νέο κανονιστικό πλαίσιο, η καταβολή του επιδόματος διακόπτεται αυτοδίκαια από την ημερομηνία δημοσίευσης του νέου κανονιστικού πλαισίου, με σχετική έγγραφη ενημέρωση του ενδιαφερόμενου.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν το ποσοστό αναπηρίας (πχ 40%) δεν καλύπτεται από το νέο κανονιστικό πλαίσιο, ο δικαιούχος απλά παύει να λαμβάνει το επίδομα από την ημερομηνία που εκδοθεί το κανονιστικό χωρίς αυτό να συνεπάγεται υποχρέωση επιστροφής του επιδόματος.

Θεωρούμε ότι και οι δύο παράγραφοι άρουν σοβαρές αυθαιρεσίες και παρενέργειες από τον νόμο Ν.4025/2011 και την εγκύκλιο Μπόλαρη και δίνουν:
1) στους νέους οροθετικούς την δυνατότητα να καταθέσουν αιτήσεις στις Πρόνοιες για χορήγηση του επιδόματος ανεξαρτήτως ποσοστού αναπηρίας που αναγράφεται στις γνωματεύσεις των ΚΕΠΑ,
2) σε όσους έχει ανασταλεί η χορήγηση του επιδόματος να το απαιτήσουν εκ νέου αναδρομικά και
3) σε εμάς να συνεχίσουμε σε δεύτερο επίπεδο να καταφέρουμε το στόχο μας που είναι οι αποφάσεις των ΚΕΠΑ να αποδίδουν ένα minimum 50% σε όσους είναι σε αντιρετροϊκή αγωγή, χωρίς το κριτήριο του αριθμού των CD4.

Για διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τηλεφωνικό μας κέντρο: 2108627572