3 Δεκεμβρίου 2020

Η θεραπευτική διαχείριση της HIV λοίμωξης είναι οικονομικά αποδοτική για το Ε.Σ.Υ.

Εικόνα για το άρθρο “Η θεραπευτική διαχείριση της  HIV λοίμωξης είναι οικονομικά αποδοτική για το Ε.Σ.Υ.”

Το Ινστιτούτο Οικονομικών της Υγείας σε συνεργασία με τον Σύλλογο Οροθετικών Ελλάδας «Θετική Φωνή» παρουσίασαν την Τρίτη 01 Δεκεμβρίου 2020 -Παγκόσμια Ημέρα AIDS 2020- δεδομένα από μελέτη αποτίμησης της οικονομικής αποδοτικότητας της θεραπευτικής διαχείρισης του HIV στην Ελλάδα την περίοδο 2010-2019.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που παρουσιάστηκαν, η ζήτηση για φαρμακευτική θεραπεία για το HIV αυξάνεται αναλόγως του αριθμού των ατόμων που διαγιγνώσκονται με τη λοίμωξη, το συνολικό φαρμακευτικό κόστος του HIV ως ποσοστό (%) της συνολικής νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης μειώνεται. Δηλαδή, ενώ ο συνολικός αριθμός των ατόμων σε θεραπεία αυξάνεται, από 5.084 το 2010 σε 10.523 το 2019, ο ρυθμός αύξησης της φαρμακευτικής δαπάνης για τον HIV βαίνει μειούμενος σε σχέση με τον ρυθμό αύξησης του αριθμού των ασθενών σε θεραπεία.

Αναλυτικότερα, το μέσο κόστος αντιρετροϊκής θεραπείας σε ονομαστικές τιμές μειώνεται την τελευταία δεκαετία, παρά την κυκλοφορία 4 νέων φαρμάκων μεταξύ του 2010-2015 και έξι ακόμα φαρμάκων μεταξύ του 2015-2019. Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται πως το 2010 οι ασθενείς με HIV (από την αρχή της επιδημίας) ήταν 10.842 εκ των οποίων σε αντιρετροική αγωγή ήταν οι 5.084. Το συνολικό ετήσιο φαρμακευτικό κόστος για το 2010 ήταν 39.137.097 € και το μέσο κόστος ανά άτομο σε θεραπεία 7.698€.

Για το 2019, ο συνολικός αριθμός ασθενών (από την αρχή της επιδημίας) ήταν 18.042 εκ των οποίων σε αντιρετροική αγωγή ήταν οι 10.523. Το συνολικό ετήσιο φαρμακευτικό κόστος για το 2010 ήταν 75.626.929 € και το μέσο κόστος ανά άτομο σε θεραπεία 7.187€

 

Οι νέες θεραπείες είναι αποδεδειγμένα αποτελεσματικές και για το λόγο αυτό γίνεται εξοικονόμηση κρίσιμων πόρων από άλλες μορφές φροντίδας υγείας. Το μέσο συνολικό κόστος διαχείρισης της HIV λοίμωξης ανά ασθενή βαίνει μειούμενο. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η απεικόνιση των διαγνωστικών εξετάσεων που από το 2010 έως το 2019 υπήρξε μείωση 37%.

 

Το QALY (Quality Adjusted Life Years) -κόστος ανά κερδισμένο έτος ζωής- για το 2019 εκτιμάται αρνητικό (-711,15€) , καθώς η θεραπεία είναι και πιο αποτελεσματική και πιο οικονομική.