27 Ιανουαρίου 2021

Ο WΗΟ συνιστά τη χρήση του Dapivire Vaginal Ring στις γυναίκες ως ένα ακόμα εργαλείο πρόληψης για τον HIV

Εικόνα για το άρθρο “Ο WΗΟ συνιστά τη χρήση του Dapivire Vaginal Ring στις γυναίκες ως ένα ακόμα εργαλείο πρόληψης για τον HIV”

O WΗΟ στις 26 Ιανουαρίου 2021, πρότεινε την χρήση του Dapivirine Vaginal Ring (DPV-VR) ως ένα επιπρόσθετο εργαλείο πρόληψης για τις γυναίκες που βρίσκονται σε μεγάλη ευαλωτότητα έκθεσης στον HIV. Το DPV-VR μπορεί να δοθεί αντί για PrEP για τις γυναίκες που δεν επιθυμούν να λαμβάνουν ένα χάπι κάθε μέρα.

Από τον Νοέμβριο του 2020, το DPV-VR περιλαμβάνεται στη λίστα φαρμάκων του WΗΟ και αυτό ακολούθησε τη θετική επιστημονική γνώμη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (E.M.A.) βάσει του άρθρου 58 σχετικά με τη χρήση του DPV-VR για την πρόληψη του HIV.

Ειδικότερα, στην DPV-VR έρευνα που πραγματοποιήθηκε, παρουσιάστηκε μία μείωση κατά 35% στη μετάδοση του HIV όταν οι γυναίκες χρησιμοποιούσαν το DPV-VR.

Τι είναι το Dapivirine Vaginal Ring και σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται;

Το Dapivirine Vaginal Ring 25 mg είναι κολπικός δακτύλιος που χρησιμοποιείται για τη μείωση του κινδύνου μετάδοσης των γυναικών από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου τύπου 1 (HIV-1) μέσω κολπικής σεξουαλικής επαφής. Προορίζεται για χρήση με ασφαλέστερες σεξουαλικές πρακτικές (όπως η χρήση προφυλακτικού) από γυναίκες ηλικίας 18 ετών και άνω, όταν η λήψη προφυλακτικών φαρμάκων από το στόμα πριν από την έκθεση στον ιό (PrEP) δεν είναι εφικτή. Το Dapivirine Vaginal Ring 25 mg περιέχει τη δραστική ουσία δαπιβιρίνη.

Πώς χρησιμοποιείται το Dapivirine Vaginal Ring;

Το Dapivirine Vaginal Ring 25 mg είναι δακτύλιος σιλικόνης που εισέρχεται στον κόλπο και απελευθερώνει σταδιακά δαπιβιρίνη, ένα αντιιικό φάρμακο, κατά τη διάρκεια ενός μηνός. Ο δακτύλιος πρέπει να αφαιρείται μετά από τέσσερεις εβδομάδες χρήσης και να αντικαθίσταται αμέσως με νέο δακτύλιο. Οι ρυθμίσεις σχετικά με τη χορήγηση του φαρμάκου υπάγονται στην αρμοδιότητα των εθνικών ρυθμιστικών αρχών.

Πώς δρα το Dapivirine Vaginal Ring;

Η δραστική ουσία του Dapivirine Vaginal Ring 25 mg, η δαπιβιρίνη, είναι μη-νουκλεοσιδικός αναστολέας της ανάστροφης μεταγραφάσης (NNRTI). Αναστέλλει τη δράση της ανάστροφης μεταγραφάσης, ενός ενζύμου που παράγεται από τον ιό HIV. Το ένζυμο αυτό επιτρέπει στον ιό να παράγει αντίγραφα του εαυτού του στα κύτταρα που έχει προσβάλει και να εξαπλώνεται στον οργανισμό. Παρεμποδίζοντας τη δράση της ανάστροφης μεταγραφάσης, η δαπιβιρίνη, η οποία απελευθερώνεται από τον δακτύλιο σιλικόνης στο σημείο της πιθανής λοίμωξης στον κόλπο, διακόπτει τον πολλαπλασιασμό και την εξάπλωση του ιού στον οργανισμό, σε περίπτωση που η γυναίκα εκτεθεί στον ιό.

 

Πηγές: W.H.O., Ε.Μ.Α.