17 Νοεμβρίου 2021

Πρόσληψη Βοηθού Διεκδίκησης & Επικοινωνίας

Εικόνα για το άρθρο “Πρόσληψη Βοηθού Διεκδίκησης & Επικοινωνίας”

Η “Θετική Φωνή” – Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος προκηρύσσει την πρόσληψη εργαζόμενου/ης με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, πλήρους απασχόλησης, ορισμένου χρόνου, ως Βοηθό Διεκδίκησης & Επικοινωνίας.

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να στείλουν:

 1. πλήρες βιογραφικό σημείωμα και
 2. συνοδευτική επιστολή (motivation letter)

στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@positivevoice.gr με ένδειξη “Πρόσληψη Βοηθού Διεκδίκησης και Επικοινωνίας”.
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως και την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2021.
Βιογραφικά χωρίς συνοδευτική επιστολή δε θα λαμβάνονται υπόψη.

Σκοπός:

Η θέση αφορά την υποστήριξη σε ζητήματα Διεκδίκησης και Επικοινωνίας, με γνώμονα την ενίσχυση των διεκδικήσεων και την αποτελεσματικότερη επικοινωνία για την υλοποίηση του σκοπού και οράματος του Συλλόγου. 

Ενδεικτικές αρμοδιότητες:

 1. Υποστήριξη στο σχεδιασμό και την υλοποίηση εκστρατειών, ερευνών, policy briefs κ.λπ.
 2. Παρακολούθηση των εξελίξεων γύρω από τον HIV (διεθνής και εγχώριος τύπος, επιστημονική κοινότητα κ.ά.) και ανατροφοδότηση της ομάδας/των πλατφορμών της «Θετικής Φωνής»
 3. Παρακολούθηση θεσμικών εξελίξεων (π.χ. ατζέντα Βουλής), εντοπισμός ευκαιριών παρεμβάσεων/σχολιασμού κ.λπ.
 4. Υποστηρικτικός ρόλος στην προετοιμασία συναντήσεων με key-players (σχεδιασμός ατζέντας, τήρηση πρακτικών, follow-up κ.λπ.)
 5. Ενημέρωση αρχείου επαφών γύρω από τα θέματα διεκδίκησης και επικοινωνίας Υποστηρικτικός ρόλος στη διασύνδεση με άλλους φορείς (δικτύωση, εδραίωση στρατηγικών συμμαχιών κ.λπ.) 
 6. Σύνταξη επιστολών, Δελτίων Τύπου κ.λπ.
 7. Συντονισμός/υλοποίηση επικοινωνιακού υλικού/δράσεων
 8. Υποστηρικτικός ρόλος στη διαχείριση των social media

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Κοινωνικών/Ανθρωπιστικών Επιστημών (π.χ. Επικοινωνίας/ΜΜΕ/Κοινωνιολογίας/Ανθρωπολογίας)
 • Εμπειρία στη διεκδίκηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ειδικά σε θέματα δημόσιας υγείας, ΛΟΑΤΚΙ+ ή άλλων μειονοτήτων (ειδικά ευάλωτους στον HIV πληθυσμούς)
 • Εμπειρία στη συγγραφή κειμένων και στη διάχυση μηνυμάτων προς διαφορετικούς stakeholders 
 • Κατανόηση θεμάτων γύρω από το φύλο, τη σεξουαλικότητα κ.λπ. και διαθεματική προσέγγιση 
 • Microsoft Office (άριστα)
 • Αγγλικά (άπταιστα)
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Εμπιστευτικότητα
 • Προσαρμοστικότητα

Επιθυμητά προσόντα:

 • Προϋπηρεσία σε οργανωμένο τμήμα Διεκδίκησης ή/και Επικοινωνίας της Κοινωνίας των Πολιτών 
 • Κατανόηση της ελληνικής νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας
 • Adobe Illustrator, Photoshop, Canva

Τόπος εργασίας: Κεντρικά γραφεία «Θετικής Φωνής» (Αγίων Αναργύρων 13, 10554 Αθήνα)

Επιθυμητή ημερομηνία έναρξης συνεργασίας: Ιανουάριος 2022

Ισχύς σύμβασης: 6 μήνες (με προοπτική ανανέωσης)

Πακέτο αποδοχών:

 • Εύρος αμοιβής (βάσει προσόντων/προϋπηρεσίας): 1.100-1.200€ (μικτά) – Πλήρης απασχόληση
 • Εμπειρία στο πεδίο, επαγγελματική ανάπτυξη κι εξειδίκευση
 • Ευκαιρίες εκπαίδευσης 


Ποιοι/ες είμαστε; 

Η “Θετική Φωνή” – Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος απασχολεί 21 εργαζόμενους/ες, έχει ετήσιο προϋπολογισμό ~450,000, παρέχει υπηρεσίες στο πεδίο και στις εξειδικευμένες δομές της καθώς ακόμη δραστηριοποιείται σε επίπεδο θεσμικών διεκδικήσεων & εκστρατειών ενημέρωσης σε σχέση με την προάσπιση των δικαιωμάτων των οροθετικών ατόμων και των ευάλωτων στον HIV κοινωνικών ομάδων. 

Μάθετε περισσότερα για το έργο μας εδώ: https://positivevoice.gr/

Διαφορετικότητα & Συμπερίληψη: 

Στη “Θετική Φωνή” – Σύλλογο Οροθετικών Ελλάδος, η διαφορετικότητα είναι προσόν και μία από τις αξίες που διατρέχει το έργο μας. Παροτρύνουμε όσα άτομα έχουν βιωματική, ερευνητική ή επαγγελματική κατανόηση των θεμάτων που αφορούν στον HIV, σε ΑΣΑ (άντρες που κάνουν σεξ με άντρες), ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, και άλλους ευάλωτους πληθυσμούς που εξυπηρετούμε, να αιτηθούν. 

Ακόμη, δεσμευόμαστε για την καλύτερη δυνατή ένταξη όλων των εργαζομένων, προσφέροντας ένα φιλικό εργασιακό περιβάλλον, ελεύθερο από διακρίσεις και αποκλεισμούς.

Όλες οι αποφάσεις μας σχετικά με την απασχόληση λαμβάνονται αποκλειστικά με βάση τα προσόντα, την αξία, τις εργασιακές απαιτήσεις και τις επιχειρησιακές ανάγκες. Προσφέρουμε ίσες ευκαιρίες σε όλες/ους και απορρίπτουμε κάθε είδους διάκριση που πηγάζει από τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, την εθνική καταγωγή, την ηλικία, την αναπηρία, τη γονεϊκότητα, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα ή την έκφραση του φύλου, την οικογενειακή κατάσταση κ.ο.κ..

Εάν χρειάζεστε προσαρμογή της διαδικασίας υποβολής βιογραφικού ή/και της συνέντευξης βάσει των αναγκών ή των συνθηκών σας, παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Για ερωτήσεις/διευκρινίσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2108627572 ή στο email hr@positivevoice.gr.