11 Ιανουαρίου 2022

Χαιρετίζουμε την αναθεώρηση του εντύπου αιμοδοσίας

Εικόνα για το άρθρο “Χαιρετίζουμε την αναθεώρηση του εντύπου αιμοδοσίας”

Η Θετική Φωνή χαιρετίζει την αναθεώρηση του εντύπου αιμοδοσίας, και ειδικότερα την αποσύνδεση του σεξουαλικού προσανατολισμού από τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν τα υποψήφια άτομα.
Η κατάργηση αυτής της πρόβλεψης και ο εκσυγχρονισμός του εντύπου αποτελούν για χρόνια αίτημα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και δική μας.

Με την υπογραφή της Υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό του περιεχομένου του νέου εντύπου αιμοδοσίας, καταργείται ο αναχρονιστικός οριζόντιος αποκλεισμός των ομοφυλόφιλων (gay) και αμφιφυλόφιλων (bisexual) ατόμων.

Αποκλειόταν όποιο άτομο “είχε έστω και μία ομοφυλοφιλική σχέση από το 1977”:

Η περιβόητη διατύπωση που τώρα καταργείται εμμέσως παρουσίαζε τις ομοφυλοφιλικές σεξουαλικές σχέσεις, και μάλιστα “έστω και μία […] από το 1977” ως κάτι το οποίο διαχρονικά μεταβάλλει ένα άτομο από χαμηλού-ρίσκου σε δια βίου πιθανώς μεταδοτικό και επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

H ιστορική καθυστέρηση στην επανεξέταση των σχετικών περιορισμών σε διάφορες χώρες φωτογραφίζει έναν ηθικό πανικό σε σχέση με την ομοφυλοφιλία και χαιρόμαστε που μπορούμε να πούμε πως η χώρα μας δεν είναι πλέον μία από αυτές.

Σημειώνουμε, ακόμη, πως το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) ως επιστημονικός/διοικητικός φορέας της ιατρικής των μεταγγίσεων στην Ελλάδα ελέγχει κάθε μονάδα αίματος για HIV, Hπατίτιδα B, Hπατίτιδα C, HTLV (Τ-λεμφοτρόπος ιός τύπου 1) και Σύφιλη εξασφαλίζοντας υψηλής ποιότητας μεταγγίσεις. Σχετικά με το νέο έντυπο, κρίνουμε πως ο χρονικός περιορισμός των 12 μηνών από τη συμπεριφορά υψηλού κινδύνου αποτελεί μία επιφυλακτική προσέγγιση καθώς π.χ. η περίοδος ανάμεσα στην πιθανή έκθεση στον ιό του HIV και της δυνατότητας εντοπισμού του στο αίμα με μοριακό έλεγχο συνήθως δεν ξεπερνάει τις 10-33 μέρες.

Γνωρίζουμε, λοιπόν, σήμερα πως η καταλληλότητα των αιμοδοτών/τριών οφείλει να στηρίζεται στην αξιολόγηση των πραγματικών συνθηκών και τα περιστατικά υψηλού κινδύνου μέσα στο μικρό αυτό χρονικό περιθώριο ρίσκου – σε αυτά που ένα άτομο “κάνει” και όχι “είναι.”

Περαιτέρω, ο οριζόντιος αποκλεισμός ατόμων από την αιμοδοσία βάσει του σεξουαλικού τους προσανατολισμού και όχι βάσει της σεξουαλικής ή άλλης συμπεριφοράς όχι μόνο στιγμάτιζε ήδη ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αλλά δημιουργούσε την ψευδαίσθηση πως ο ιός του ΗΙV αφορά συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, κι απέτρεπε τον ευρύτερο πληθυσμό να αξιολογήσει το ρίσκο πριν την αιμοδοσία αλλά και εμμέσως να λαμβάνει μέτρα προφύλαξης και να εξετάζεται τακτικά.

Ο εκσυγχρονισμός του εντύπου δεν έχει μόνο συμβολική κι ουσιαστική σημασία για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, αλλά και για τις ανάγκες του συστήματος αιμοδοσίας και των ασθενών που εξυπηρετούνται από αυτές.

Τέλος, θέλουμε να σημειώσουμε πως δυστυχώς το λανθασμένο σκεπτικό πίσω από τον αποκλεισμό δεν απαντάται μόνο στο παλιό έντυπο αιμοδοσίας αλλά και σε σχολικά εγχειρίδια (βλ. “Υγιεινή Μικροβιολογία” της Γ Λυκείου των Ε.Π.Α.Λ) όπου η “Διάδοση της ομοφυλοφιλίας” περιγράφεται ως παράγοντας συχνότητας των Σεξουαλικώς Μεταδιδομένων Νοσημάτων κι επιχειρείται και πάλι η ταύτιση του ρίσκου μετάδοσης με τον σεξουαλικό προσανατολισμό. Με αφορμή τη θετική εξέλιξη σχετικά με το έντυπο αιμοδοσίας, επαναλαμβάνουμε το αίτημά μας για την αναθεώρησή τους.

* Υπενθυμίζουμε πως κάθε σεξουαλικά ενεργό άτομο πρέπει να εξετάζεται τακτικά και τονίζουμε τη σημασία της διάδοσης των ασφαλέστερων πρακτικών, της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης.
Για να μάθετε που μπορείτε να εξεταστείτε δωρεάν ή για οποιαδήποτε άλλη ανησυχία σας σε σχέση με τον ΗΙV, μπορείτε να απευθυνθείτε στη γραμμή του EOΔΥ 210 7222222.
Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, μπορείτε να εξεταστείτε στις δομές της Θετικής Φωνής MyCheckPoint:
https://booking.mycheckpoint.gr/