15 Φεβρουαρίου 2022

Πρόσληψη Κοινωνικού/ής Λειτουργού

Εικόνα για το άρθρο “Πρόσληψη Κοινωνικού/ής Λειτουργού”

Η “Θετική Φωνή” – Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος προκηρύσσει την πρόσληψη Κοινωνικού/ής Λειτουργού, εργαζόμενου/ης με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, πλήρους απασχόλησης, ορισμένου χρόνου.

Σκοπός:

O/Η Κοινωνικός/ή Λειτουργός θα έχει ως κύριες αρμοδιότητες την παρακολούθηση των υποθέσεων των ωφελούμενων ατόμων, την παροχή συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής στήριξή της τους, τη συνοδεία και εκπροσώπησή τους όπου κριθεί απαραίτητο, και τη σύνταξη σχετικού ενημερωτικού υλικού (π.χ. οδηγός παραπομπών κτλ).

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών κοινωνικής εργασίας (ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας) και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Προϋπηρεσία σε υπηρεσίες/δομές/ΜΚΟ εξυπηρέτησης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων 
 • Άπταιστη προφορική και γραπτή χρήση ελληνικών και αγγλικών
 • Microsoft Office
 • Ικανότητα ιεράρχησης προτεραιοτήτων και εργασίας σε συνθήκες πίεσης
 • Διαπροσωπικές και επικοινωνιακές ικανότητες, ομαδικότητα
 • Υπευθυνότητα & εμπιστευτικότητα (αυστηρή τήρηση του απορρήτου των ωφελούμενων ατόμων)

Επιθυμητά προσόντα:

 • Η πρότερη ενασχόληση ή το ενδιαφέρον σχετικά με τα δικαιώματα των ανθρώπων που ζουν με HIV, των ατόμων που εργάζονται στο σεξ (sex workers), των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, των προσφύγων και μεταναστών/-τριών ή τη σεξουαλική υγεία εν γένει συνεκτιμώνται.
 • Άλλη σχετική εμπειρία σε επαφή με ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

Τόπος εργασίας: Αθήνα

Επιθυμητή ημερομηνία έναρξης συνεργασίας: Μάρτιος 2022

Ισχύς σύμβασης: 1 χρόνος (με προοπτική ανανέωσης)

Ωράριο: Δευτέρα-Παρασκευή 12:00-20:00

Πακέτο αποδοχών:

 • Εύρος αμοιβής (βάσει προσόντων/προϋπηρεσίας): 850-1.100€ (μικτά) – πλήρης απασχόληση
 • Εμπειρία στο πεδίο
 • Ευκαιρίες εκπαίδευσης & εξειδίκευσης πάνω σε θέματα που αφορούν τους πληθυσμούς που εξυπηρετούμε 
 • Απόκτηση εμπειρίας σε οργάνωση της Κοινωνίας των Πολιτών, με περίπου 2.500 ωφελούμενα άτομα στην Αθήνα κι ευρεία γκάμα δράσεων, υπηρεσιών, εκστρατειών κτλ

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να στείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή (motivation letter) στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@positivevoice.gr με ένδειξη “Πρόσληψη Κοινωνικού/ής Λειτουργού”.
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως και τη Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022.

Ποιοι/ες είμαστε; 

Η “Θετική Φωνή” – Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος απασχολεί 18 εργαζόμενους/ες, έχει ετήσιο προϋπολογισμό ~450,000, παρέχει υπηρεσίες στο πεδίο και στις εξειδικευμένες δομές της καθώς ακόμη δραστηριοποιείται σε επίπεδο θεσμικών διεκδικήσεων & εκστρατειών ενημέρωσης σε σχέση με την προάσπιση των δικαιωμάτων των οροθετικών ατόμων και των ευάλωτων στον HIV κοινωνικών ομάδων. 

Μάθετε περισσότερα για το έργο μας εδώ: https://positivevoice.gr/

Διαφορετικότητα & Συμπεριληπτικότητα: 

Στη “Θετική Φωνή” – Σύλλογο Οροθετικών Ελλάδος, η διαφορετικότητα είναι προσόν και μία από τις αξίες που διατρέχει το έργο μας. Παροτρύνουμε όσα άτομα έχουν βιωματική, ερευνητική ή επαγγελματική κατανόηση των θεμάτων που αφορούν στον HIV, στα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, άτομα που εργάζονται στο σεξ (sex workers), πρόσφυγες και μετανάστες/τριες και άλλους ευάλωτους πληθυσμούς που εξυπηρετούμε, να αιτηθούν. 

Ακόμη, δεσμευόμαστε για την καλύτερη δυνατή ένταξη όλων των εργαζομένων, προσφέροντας ένα φιλικό εργασιακό περιβάλλον, ελεύθερο από διακρίσεις και αποκλεισμούς.

Όλες οι αποφάσεις μας σχετικά με την απασχόληση λαμβάνονται αποκλειστικά με βάση τα προσόντα, την αξία, τις εργασιακές απαιτήσεις και τις επιχειρησιακές ανάγκες. Προσφέρουμε ίσες ευκαιρίες σε όλες/ους και απορρίπτουμε κάθε είδους διάκριση που πηγάζει από τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, την εθνική καταγωγή, την ηλικία, την αναπηρία, τη γονεϊκότητα, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα ή την έκφραση του φύλου, την οικογενειακή κατάσταση κ.ο.κ..

Εάν χρειάζεστε προσαρμογή της διαδικασίας υποβολής βιογραφικού ή/και της συνέντευξης βάσει των αναγκών ή των συνθηκών σας, παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Για ερωτήσεις/διευκρινίσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2108627572 ή στο email hr@positivevoice.gr.