8 Απριλίου 2022

Πρόσληψη βοηθού οικονομικής διαχείρισης & ανθρώπινου δυναμικού

Εικόνα για το άρθρο “Πρόσληψη βοηθού οικονομικής διαχείρισης & ανθρώπινου δυναμικού”

Η “Θετική Φωνή” – Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος προκηρύσσει την πρόσληψη εργαζόμενου/ης με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, μερικής απασχόλησης, ορισμένου χρόνου, ως Βοηθός Διαχείρισης Οικονομικών και Ανθρώπινου Δυναμικού.

Διαδικασία αίτησης:

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να στείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή (motivation letter) στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@positivevoice.gr με ένδειξη “Finance and HR Administrator”. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως και την Κυριακή 08 Μαΐου 2022. Βιογραφικά χωρίς συνοδευτική επιστολή δε θα λαμβάνονται υπόψη.

Σκοπός:

Η θέση θα ενταχθεί στο τμήμα οικονομικών και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, προκειμένου να υποστηρίξει τις διαδικασίες του, με γνώμονα τη σωστή και βιώσιμη λειτουργία της οργάνωσης. 

Ενδεικτικές αρμοδιότητες:

 1. Τήρηση ταμειακών αρχείων (για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων)
 2. Υποστήριξη στην ανάπτυξη προτάσεων για χρηματοδότηση
 3. Οικονομική διαχείριση έργων
 4. Διαχείριση εισερχομένων τιμολογίων πληρωμής
 5. Διαχείριση εξοδολογίων
 6. Υποστήριξη διαδικασιών προμηθειών
 7. Αναρτήσεις προκηρύξεων θέσεων
 8. Συλλογή βιογραφικών
 9. Διατήρηση μητρώου στοιχείων εργαζομένων
 10. Υποστήριξη διαδικασιών προσλήψεων-αποχωρήσεων

Προσόντα:

  • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ (οικονομικής κατεύθυνσης επιθυμητό)
  • Προϋπηρεσία σε οργανωμένο τμήμα οικονομικών (επιθυμητά οργάνωσης της Κοινωνίας των Πολιτών)
  • Άριστη χρήση, προφορική και γραπτή της αγγλικής γλώσσας
  • Αποδεδειγμένη εμπειρία στην (οικονομική) διαχείριση χρηματοδοτούμενων έργων
  • Εμπειρία στην κατάρτιση προϋπολογισμών-απολογισμών
  • Microsoft Office (άριστα Excel, Word, Powerpoint)
  • Επικοινωνιακές δεξιότητες
  • Προσοχή στη λεπτομέρεια
  • Αναλυτική και αριθμητική σκέψη
  • Οργανωτικές δεξιότητες
  • Εμπιστευτικότητα

 

Τόπος εργασίας: Κεντρικά γραφεία «Θετικής Φωνής» (Αγίων Αναργύρων 13, 10554 Αθήνα)

Επιθυμητή ημερομηνία έναρξης συνεργασίας: 1 Ιουνίου 2022

Ισχύς σύμβασης: 6 μήνες (με προοπτική ανανέωσης)

Ωράριο: Δευτέρα-Παρασκευή 10.00-14.00

Πακέτο αποδοχών:

 • Αμοιβή βάσει προσόντων/προϋπηρεσίας
 • Εμπειρία στο πεδίο
 • Ευκαιρίες εκπαίδευσης & εξειδίκευσης σχετικά με τη θέση αλλά και πάνω σε θέματα που αφορούν τους πληθυσμούς που εξυπηρετούμε 
 • Απόκτηση εμπειρίας σε οργάνωση της Κοινωνίας των Πολιτών, με ευρεία γκάμα δράσεων, υπηρεσιών, εκστρατειών κ.λπ.

Ποιοι/ες είμαστε; 

Η “Θετική Φωνή” – Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος απασχολεί 23 εργαζόμενους/ες, παρέχει υπηρεσίες στο πεδίο και στις εξειδικευμένες δομές της, καθώς δραστηριοποιείται σε επίπεδο θεσμικών διεκδικήσεων & εκστρατειών ενημέρωσης σε σχέση με την προάσπιση των δικαιωμάτων των οροθετικών ατόμων και των ευάλωτων στον HIV κοινωνικών ομάδων. 

Μάθετε περισσότερα για το έργο μας εδώ: https://positivevoice.gr/

Διαφορετικότητα & Συμπερίληψη: 

Στη “Θετική Φωνή” – Σύλλογο Οροθετικών Ελλάδος, η διαφορετικότητα είναι προσόν και μία από τις αξίες που διατρέχει το έργο μας. Παροτρύνουμε όσα άτομα έχουν βιωματική, ερευνητική ή επαγγελματική κατανόηση των θεμάτων που αφορούν στον HIV, σε ΑΣΑ (άντρες που κάνουν σεξ με άντρες), ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, και άλλους ευάλωτους πληθυσμούς που εξυπηρετούμε, να αιτηθούν. 

Ακόμη, δεσμευόμαστε για την καλύτερη δυνατή ένταξη όλων των εργαζομένων, προσφέροντας ένα φιλικό εργασιακό περιβάλλον, ελεύθερο από διακρίσεις και αποκλεισμούς.

Όλες οι αποφάσεις μας σχετικά με την απασχόληση λαμβάνονται αποκλειστικά με βάση τα προσόντα, την αξία, τις εργασιακές απαιτήσεις και τις επιχειρησιακές ανάγκες. Προσφέρουμε ίσες ευκαιρίες σε όλες/ους και απορρίπτουμε κάθε είδους διάκριση που πηγάζει από τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, την εθνική καταγωγή, την ηλικία, την αναπηρία, τη γονεϊκότητα, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα ή την έκφραση του φύλου, την οικογενειακή κατάσταση κ.ο.κ.

Εάν χρειάζεστε προσαρμογή της διαδικασίας υποβολής βιογραφικού ή/και της συνέντευξης βάσει των αναγκών ή των συνθηκών σας, παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Για ερωτήσεις/διευκρινίσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2108627572 ή στο email hr@positivevoice.gr.